dnes je 17.4.2024

Input:

Dotaz: Počty dětí v MŠ včetně dvouletých

4.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme 3 třídy a nově zrekonstruovanou třídu pro 2-3 leté děti s kapacitou na 16 dětí. Ostatní 2 třídy mají výjimku na 28 a a jedna na 25 dětí. Hlásí se mi k zápisu asi 12 dvouletých dětí a 9 dětí starších 3 let. Pokud je dám do tříd a ponížím mínus 2 např. na třídě s kapacitou 28 dětí budu mít 22 dětí a nepoberu všechny děti. myslíte si, že je lepší naplnit třídu pro 2 leté a ostatní 2 třídy na 24 dětí a třetí třídu na 13 dětí. Vyjdou mi úvazky, nebo existuje jiné řešení - jako nepřijmout všechny 2 leté děti. Vím, že nemají právní nárok na přijetí, ale jsme na vesnici a máme novou zrekonstruovanou třídu.

V případě, že je odmítneme, musím napsat rozhodnutí o nepřijetí a na vývěsku se dají pouze děti přijaté?

Odpověď:

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy upravuje ustanovení § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Třída mateřské školy se naplňuje na 24 dětí.

Podle odst. 6 citovaného ustanovení za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. Znamená to, že

Nahrávám...
Nahrávám...