dnes je 24.3.2023

Input:

Dotaz: Omlouvání absence dětí v kategorii povinného vzdělávání

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jakým způsobem bude řešena problematika omlouvání absence dětí, spadajících do kategorie povinného vzdělávání v mateřské škole?

Odpověď:

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omluvy absence takto:

„Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu. Školní řád by měl rovněž upravovat časovou lhůtu pro oznámení začátku

Nahrávám...
Nahrávám...