dnes je 10.6.2023

Input:

Dotaz: Odmítnutí dohledu při testování žáků

12.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Od pondělí 12. 4. se mají testovat žáci v ZŠ pod dohledem pracovníka školy. Má se jednat ze strany pracovníka pouze o dohled, ne o testování žáka.

Jak má ředitel základní školy postupovat v případě, že se zaměstnanec školy (pedagog, nepedagog) odmítne podílet na činnostech souvisejících s testováním žáků? Odmítne-li takto zaměstnanec např. vykonávat dohled (což je v běžné činnosti školy jeho normální náplň práce), jedná se z jeho strany o nějaké porušení?

Odpověď:

Ustanovení § 38 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje povinnosti vyplývající z pracovního poměru.

Od vzniku pracovního poměru je

a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo

Nahrávám...
Nahrávám...