dnes je 5.12.2023

Input:

Dotaz: Neplacení stravného v MŠ

28.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak má MŠ postupovat v případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, neplatí stravné?Jak správně postupovat s odpolední svačinou v případě, kdy je dítě přijato k celodenní docházce, ale pravidelně odchází po obědě? Je možné, aby si odnášelo odpolední svačinu? Resp. zda odpolední svačinu vůbec neplatí (i přesto, že je přihlášeno k celodenní docházce)?

Jak postupovat v případě, že jde dítě po obědě výjimečně - lze odhlásit pouze odpolední svačinku nebo si ji dítě může odnést?

Odpověď:

Podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se dětem v mateřských školách poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Hmotné zabezpečení lze poskytovat za úplatu.

Podle ustanovení § 123 odst. 2 školského zákona se poskytuje vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Z právní úpravy vyplývá, že při plnění povinného předškolního vzdělávání je i nadále zákonný zástupce povinen hradit úplatu za školní

Nahrávám...
Nahrávám...