dnes je 19.7.2024

Input:

Dotaz: kombinované studium při zaměstnání

5.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Paní učitelka na naší MŠ začne od 1. října 2018 studovat na pedagogické fakultě UK v Praze kombinovanou formou obor Managment v MŠ. Pokud sepíšeme s paní učitelkou kvalifikační dohodu, můžeme nebo musíme poskytovat paní učitelce volno ke studiu? Na kolik dní volna má potom např. ve zkouškovém období? Jak toto volno vykazovat např. v docházce?

Odpověď:

Danou problematiku upravuje zákoník práce v ustanovení § 231 a následující. Předpokládám, že se jedná o zvýšení kvalifikace, popřípadě o její rozšíření, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele. Podle ustanovení § 232 zákoníku práce nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku

  1. v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,
  2. 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,
  3. 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,
  4. 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,
  5. 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní

Nahrávám...
Nahrávám...