dnes je 16.8.2022

Input:

Dotaz: Karanténa COVID-19 a sdělování kontaktů rodičů

19.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Podle jakých předpisů je škola povinna dávat kontakty na rodiče KHS z důvodu karantény COVID-19? Mám jednu maminku, která mi tvrdí, že je to protizákonné a že si nepřeje, abych její telefonní číslo hygieně sdělovala.

Odpověď:

Danou problematiku neupravují právní předpisy, ale nařízení Ministerstva zdravotnictví. Projížděla jsem informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Je třeba upozornit, že opatření jsou právně závazná, i když musíme brát v úvahu, že byla celkem často soudně uznána za neplatná. Bohužel to vede k jejich zpochybňování a laxnímu dodržování.  

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví je k dohledání Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. prosince 2021. Z tohoto opatření mimo jiné vyplývá:

  1. Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků preventivních antigenních testů zašle, není-li dále stanoveno jinak, příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) prostřednictvím aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“) elektronický soubor ve formátu xlsx nebo csv obsahující seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství a datu provedení tohoto testu, a dále identifikační údaje školy.
  2. Není-li v odůvodněných případech z technických důvodů možné postupovat podle bodu 1, škola bezodkladně, nejpozději však do konce dne provedení preventivních antigenních testů ve škole, vyrozumí zákonné

Nahrávám...
Nahrávám...