dnes je 27.9.2022

Input:

Dotaz: Individuální vzdělávání v MŠ

7.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Přesvědčila jsem rodiče pěti dětí - předškoláků,aby individuální vzdělávání využili až po měsíci září, kdy se k 30.9 vykazuje statistika dětí přijatých. Na přijaté děti získáme finanční prostředky v plné míře, zatímco na děti v individuálním vzdělávání vykázaných k 30.9. dostane MŠ pouze pětinu finančních prostředků. Prosím o odpověď- musí rodiče nějak vykazovat ve školce nepřítomnost dětí na měsíc září, stačí ústní domluva,nebo telefonická ,že děti jsou omluveny na měsíc září.A v říjnu nebo v listopadu přejdou na individ. vzdělávání,a domluví se s ředitelkou na pravidlech individuálního vzdělávání, tak, aby to bylo správně.Lze to takto vyřešit?

Odpověď:

Individuální vzdělávání je jedním ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání. Pokud jsou děti přijaty k pravidelné denní docházce od září 2019, pak musí mateřskou školu pravidelně denně navštěvovat, jinak se zákonní zástupci vystavují nebezpečí postihu ve formě pokuty až 5000 Kč. Pro nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání musí zákonní zástupci doložit důvody nepřítomnosti obdobně jako se omlouvá nepřítomnost žáka plnícího povinnou školní docházku v základní škole. Podrobnosti by měla mít mateřská škola upraveny ve školním řádu. Obvykle se takto dlouhá nepřítomnost v povinném vzdělávání dokládá potvrzením lékaře.

Převedení z pravidelné denní docházky do individuálního vzdělávání se uskutečňuje na základě zaslaného písemného oznámení mateřské škole podle § 34b školského zákona.

V průběhu školního roku lze plnit

Nahrávám...
Nahrávám...