dnes je 29.2.2024

Input:

Dotaz: Diagnostické záznamy

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

MŠ dokumentuje pokroky dětí (v rámci pedagogické diagnostiky). Je nutné tyto záznamy archivovat nebo se skartují po odchodu dítěte z MŠ?

Odpověď:

Podle ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci povinné dokumentace školy vedou mimo jiné doklady o průběhu vzdělávání. Archivaci a skartaci povinné dokumentace upravuje skartační řád, který škola zpracovává podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“). Podrobnosti týkající se

Nahrávám...
Nahrávám...