dnes je 27.9.2022

Input:

Desatero pravidel aneb jak získat finanční podporu vašeho projektu

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4
Desatero pravidel aneb jak získat finanční podporu vašeho projektu

Bc. Lenka Polášková

KROK 1: Vytvořte si podrobný projektový záměr

Zamyslete se podrobně:

 • Na co peníze potřebujete?

 • Jak chcete finance využít (projektový záměr)?

 • Máte podrobně promyšleno financování projektu a rozpočet?

 • Budete se na projektu nějak finančně podílet jako organizace?

 • Má váš záměr logickou strukturu?

 • Dokážete definovat přesný cíl/cíle projektu?

 • Dokážete definovat cílovou skupinu/skupiny, na které bude projekt cílen?

KROK 2: Hledejte vhodné dotační či grantové výzvy, do kterých se můžete zapojit a jež se svou koncepcí shodují s vaším záměrem

 • Hledejte vhodné cesty k realizaci svého projektu.

 • Podle prioritního cíle/cílů svého projektu vyhledejte vhodný dotační či grantový program.

KROK 3: Prozkoumejte typologii žadatelů

 • Nezapomeňte podrobně prozkoumat, na jaké priority se daný program zaměřuje a jaká je cílová skupina potencionálních žadatelů.

KROK 4: Zpracujte a podejte žádost

 • Žádost je zásadním a klíčovým dokumentem, který rozhoduje, zda podporu získáte či ne.

 • Podrobný postup a požadavky na konkrétní oblasti žádosti můžete nalézt v příručce pro žadatele. Příručky jsou zpravidla volně ke stažení na webových stránkách.

 • Kromě příruček pořádá řada organizací státního i nestátního charakteru semináře pro žadatele nebo nabízí možnost konzultací.

 • Buďte trpěliví a vyčkávejte, kdy se na váš projektový záměr otevře daná výzva.

 • Například Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uvádí přesný přehled termínů výzev všech operačních programů, v tzv. harmonogramu výzev.

Harmonogram výzev, odkaz zde:< http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs >
 • Nezapomeňte, že žádost, včetně všech požadovaných podkladů a dokumentů, musí být podána v řádném termínu.

 • Věnujte pozornost tomu, v jaké formě má být žádost podána:

  • - Prostřednictvím elektronického systému?
  • - Písemně poštou?
  • - Obě z uvedených variant?

KROK 5: Posouzení projektu

 • Každá žádost se posuzuje dle nastavených kritérií.

 • Kritéria bývají součástí výzvy.

 • V některých případech se neúspěšní žadatelé mohou v případě neschválení projektu odvolat, nebývá to však pravidlem.

KROK 6: Realizace

 • S úspěšným žadatelem bývá podepsána smlouva.

 • V každé smlouvě musí být detailně uvedeny podmínky realizace projektu!

 • Smlouvu podepisuje v případě škol a školských zařízení vždy statutární zástupce.

KROK 7: Platby a finance

 • Způsob plateb určuje poskytovatel grantu či dotace. Informace by měly být součástí smlouvy.

 • Existují různé formy poskytování plateb:

  • - proplacení výdajů;
  • - poskytnutí finančních prostředků „předem”;
  • - kombinace uvedených forem.

KROK 8: Vyúčtování a kontrola

 • Naprosto nezbytné je mít vytvořen systém vnitřní prokazatelné kontroly!

 • Nezapomínejte dokumentovat (například fotografiemi), zaznamenávat informace (například formou prezenčních listin) a ověřovat (například formou předávacích protokolů).

 • Vždy veďte podrobnou evidenci faktur a daňových dokladů.

 • V případě chybných či nepodložených dokladů mohou být vaše výdaje označeny za tzv. nezpůsobilé. Váš nárok na finance může být krácen. Jedná se například o případy, kdy fakturace nesouhlasí s objednávkami.

 • Kontroly projektů mohou být plánované i neplánované. K tomu, aby

Nahrávám...
Nahrávám...