dnes je 15.7.2024

Input:

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

16.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.90
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

JUDr. Hana Poláková

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovává v ustanovení § 3 odst. 1 předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka. Mezi těmito předpoklady jsou mimo jiné svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Podle ustanovení § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. K doložení svéprávnosti tedy postačuje jakýkoli doklad, ze kterého vyplývá datum narození, nejčastěji občanský průkaz.

Čestné prohlášení dokladující zdravotní způsobilost se ve školské praxi používá podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školy. Pokud je součástí dokumentace zasílané spolu s přihláškou čestné prohlášení, pak by se mělo týkat pouze zdravotní způsobilosti, protože datum narození uchazeče je uvedeno na dokladech o vzdělání, kterými uchazeč dokládá svou odbornou kvalifikaci. Vzor

Nahrávám...
Nahrávám...