Mateřská škola v praxi

Vzdělávání Start Projekty
a komunikace
Speciální pedagogika Komplet
Aktuální právní předpisy pro oblast školství
Mateřská škola v praxi
Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ
Asistent pedagoga
Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ
Pravidelné on-line semináře 
Videozáznamy on-line seminářů
Počet licencí 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel
Cena* 3 396,- Kč 3 336,- Kč 4 680,- Kč 4 680,- Kč 5 280,- Kč
* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši