Aktuality

Vyhlášené výzvy pro rok 2018

15. 3. 2018

02_18_070  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II.

Výzva č. 02_18_070  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II  

--------------------------------------------

28. 2. 2018

02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

--------------------------------------------

22. 2. 2018

02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II.

Výzva č. 02_18_069  Předaplikační výzkum pro ITI II 

--------------------------------------------

14. 2. 2018

02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

--------------------------------------------

14. 2. 2018

02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

 

 

Obsah

 

 

Autoři

Garancí kvality on-line publikace MŠ v praxi jsou hlavně její autoři, odborníci z praxe školství, práva, psychologie, pedagogiky a zdravotnictví.

Vedoucí autorka:

Bc. Lenka Polášková - Více než 14 let se věnuje problematice předškolní výchovy a vzdělávání jako učitelka, zástupkyně ředitele a ředitelka MŠ. V posledních letech se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti v oblasti školského managementu – zejména dokumentace, řízení a projektování v MŠ, problematice aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je autorkou titulů Kroky úspěšného projektu v mateřské škole či Dvanáct pravidel komunikace v mateřské škole. V roce 2012 získala ocenění eTwinning Label za mezinárodní projekt Moje město, moje škola a získala certifikaci Jednoty školských informatiků pro metodiku mezinárodních projektů. Spolupracuje s řadou organizací DVPP v rámci celé České republiky, Českou školní inspekcí a jejím cílem je zvýšení prestiže pedagogů MŠ a posílení statusu mateřských škol v očích širší veřejnosti

Autorský tým:

JUDr. Hana Poláková - právnička odboru školství, v současné době působí na pozici vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce.

MUDr. Pavla Hružíková  - lékařka, školitelka, od roku 2010 aktivně působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO Ostrava. Od roku 2012 lékařka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Mgr. Petra Pšeničková, Dis. – speciální pedagožka v lesní mateřské škole, od roku 2005 aktivní pedagogická praxe jako asistentka pedagoga a vedoucí poradenského centra při základní škole.

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová (interaktivka.cz) – více než 13 let prae jako pedagožka, nyní jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby výukových materiálů a využití ICT ve vzdělávacím procesu.

Mgr. Miloslav Hubatka – od roku 1993 působí v pedagogické praxi jako učitel, zástupce ředitele, ředitel základní školy, specializuje se na problematiku mimořádného nadání u dětí.

Mgr. Lenka Bittmanová  (praha.apla.cz) – speciální pedagožka, od roku 2005 působí v Asociaci pomáhající lidem s autismem, Praha, současně působí ve Speciálně pedagogickém centru APLA jako speciální pedagožka a zástupkyně ředitelky.

Mgr. et Bc. Julius Bittmann – sociální pedagog, asistent pedagoga, KBT terapeut s více než 8 letou praxí, specializuje se na problematiku PAS (poruch autistického spektra).

MVDr. Michaela Pavelková – ředitelka odboru oddělení hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

Bc.Karla Rumlová - vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, pobočka Frýdek - Místek.

Mgr. Eva Kolesová (logopedonline.cz) – klinická logopedka, autorka metodických materiálů pro učitele, konzultantka v oblasti vad a poruch řeči a sluchu u dětí.

Bc. Tomáš Velička - specialista na problematiku sociálně-patologických jevů, ředitel Poradny primární prevence, o.s., v Bílovci (www.poradna-ostrava.cz). Spolupracovník České Školní Inspekce jako expertní posuzovatel - přizvaná osoba pro inspekční činnost.