Aktuality

Dotační výzva MŽP

Na lepší zázemí pro venkovní výuku půjde čtvrt miliardy

Ministr Richard Brabec uvolnil ze Státního fondu životního prostředí ČR celkem 250 milionů korun na úpravu venkovních areálů a školních pozemků na zahrady v přírodním stylu.

CELÝ ČLÁNEK

 

 

Obsah

 

 

Autoři

Garancí kvality on-line publikace MŠ v praxi jsou hlavně její autoři, odborníci z praxe školství, práva, psychologie, pedagogiky a zdravotnictví.

Vedoucí autorka:

Bc. Lenka Polášková - Více než 14 let se věnuje problematice předškolní výchovy a vzdělávání jako učitelka, zástupkyně ředitele a ředitelka MŠ. V posledních letech se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti v oblasti školského managementu – zejména dokumentace, řízení a projektování v MŠ, problematice aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je autorkou titulů Kroky úspěšného projektu v mateřské škole či Dvanáct pravidel komunikace v mateřské škole. V roce 2012 získala ocenění eTwinning Label za mezinárodní projekt Moje město, moje škola a získala certifikaci Jednoty školských informatiků pro metodiku mezinárodních projektů. Spolupracuje s řadou organizací DVPP v rámci celé České republiky, Českou školní inspekcí a jejím cílem je zvýšení prestiže pedagogů MŠ a posílení statusu mateřských škol v očích širší veřejnosti

Autorský tým:

JUDr. Hana Poláková - právnička odboru školství, v současné době působí na pozici vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce.

MUDr. Pavla Hružíková  - lékařka, školitelka, od roku 2010 aktivně působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO Ostrava. Od roku 2012 lékařka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Mgr. Petra Pšeničková, Dis. – speciální pedagožka v lesní mateřské škole, od roku 2005 aktivní pedagogická praxe jako asistentka pedagoga a vedoucí poradenského centra při základní škole.

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová (interaktivka.cz) – více než 13 let prae jako pedagožka, nyní jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby výukových materiálů a využití ICT ve vzdělávacím procesu.

Mgr. Miloslav Hubatka – od roku 1993 působí v pedagogické praxi jako učitel, zástupce ředitele, ředitel základní školy, specializuje se na problematiku mimořádného nadání u dětí.

Mgr. Lenka Bittmanová  (praha.apla.cz) – speciální pedagožka, od roku 2005 působí v Asociaci pomáhající lidem s autismem, Praha, současně působí ve Speciálně pedagogickém centru APLA jako speciální pedagožka a zástupkyně ředitelky.

Mgr. et Bc. Julius Bittmann – sociální pedagog, asistent pedagoga, KBT terapeut s více než 8 letou praxí, specializuje se na problematiku PAS (poruch autistického spektra).

MVDr. Michaela Pavelková – ředitelka odboru oddělení hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

Bc.Karla Rumlová - vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, pobočka Frýdek - Místek.

Mgr. Eva Kolesová (logopedonline.cz) – klinická logopedka, autorka metodických materiálů pro učitele, konzultantka v oblasti vad a poruch řeči a sluchu u dětí.

Bc. Tomáš Velička - specialista na problematiku sociálně-patologických jevů, ředitel Poradny primární prevence, o.s., v Bílovci (www.poradna-ostrava.cz). Spolupracovník České Školní Inspekce jako expertní posuzovatel - přizvaná osoba pro inspekční činnost.