Aktuality

Vyhlášené výzvy pro rok 2018

15. 3. 2018

02_18_070  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II.

Výzva č. 02_18_070  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II  

--------------------------------------------

28. 2. 2018

02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

--------------------------------------------

22. 2. 2018

02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II.

Výzva č. 02_18_069  Předaplikační výzkum pro ITI II 

--------------------------------------------

14. 2. 2018

02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

--------------------------------------------

14. 2. 2018

02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

 

 

Obsah

 

 

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole
Lekce 1
  Klíčové kompetence učitelky mateřské školy
  Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci:
  Řešení otázek a procvičení z 1. lekce
 
Lekce 2
  Zátěžové situace v profesi pedagoga
  Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 2. lekce
 
Lekce 3
  Komunikace s rodiči
  Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 3. lekce
 
Lekce 4
  Komunikace v krizové situaci
  Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 4. lekce
 
Lekce 5
  Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti komunikačních strategií
  Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 5. lekce
 
Lekce 6
  Problémové dítě v kolektivu mateřské školy
  Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 6. lekce
 
Lekce 7
  Řečové taktiky
  Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 7. lekce
 
Lekce 8
  Učitelský stres
  Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 8. lekce
 
Lekce 9
  Řešení krizových situací v rámci pedagogického týmu
  Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 9. lekce
 
Lekce 10
  Hodnoticí pohovory se zaměstnanci
  Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 10. lekce
 
Lekce 11
  Reflexe vlastní práce - sebehodnocení
  Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 11. lekce
 
Lekce 12
  Nepsaná pravidla komunikace
  Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 12. lekce