Input:

11.8 Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole

23.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.8
Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole

Bc. Lenka Polášková

Vzor

Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole ( s úpravami dle vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů).

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE

Jméno dítěte:

Bydliště:

Datum narození:

Zákonný zástupce:

Název školy:

Třídní učitelé (osoby zodpovědné za vzdělávání dítěte s SVP:

Třída:
Školní rok:
Datum vyhotovení:

Důvod k přistoupení sestavení PLPP:Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni:

 
CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE A POPIS JEHO OBTÍŽÍ


*Zaměřte se stručně, jasně na problematické aspekty chování dítěte, problémy v rámci výchovně – vzdělávací činnosti. Jeho roli z hlediska kolektivu dětí, vrstevníků. Jeho vnímání autority dospělé osoby, kooperaci ve skupině, ve dvojici, schopnost adaptace a učení.

*Zaznamenejte skutečnosti, které jste vyhodnotili prostřednictvím pedagogické diagnostiky, případně speciálně – pedagogické diagnostiky.


 
STANOVENÍ CÍLŮPLÁNU PEDAGOGICKÉ PODPORY


*Jaké jsou Vaše hlavní cíle v rámci rozvoje dítěte?
*Čeho chcete prostřednictvím upravených metod, forem práce, hodnocení či motivace dosáhnout?