Input:

7.1 Financování asistenta pedagoga

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Financování asistenta pedagoga

Bc.Lenka Polášková

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dlouhodobě upozorňuje na výraznou změnu spojenou s financováním pozice asistenta pedagoga ve školství.

Změny v otázce financování

Po 31. 8. 2018 nastala zásadní změna v otázce financování pozice asistenta pedagoga. Není již možné čerpat finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jak tomu bylo předtím. Bylo ukončeno čerpání ze dvou modulů rozvojového programu na financování asistentů pedagoga. Ministerstvo doporučovalo využít pro žáky ohrožené školním neúspěchem školní asistenty, kteří jsou financování z tzv. šablon, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zde je však nutné upozornit, na fakt, že školní asistent není pozice zakotvena ve školském zákoně. K tomuto se v praxi váže řada problémů, spojená s náplní práce školního asistenta, jeho kompetence a otázka kvalifikačních předpokladů. Školní asistent není pedagogickým pracovníkem. Tato pozice zároveň není podpůrným opatřením. V červenci MŠMT vyhlásilo rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018”. V praxi se stále více ukazuje nutnost vytvoření ucelené koncepce financování podpůrných opatření. Ředitelé a pedagogové upozorňují, že dlouhodobě je systém, financovaný na základě rozvojových programu EU neudržitelný.

Kontaktní údaje v případě dotazů pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     
 
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky: http://opvvv.msmt.cz 
www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Financování asistentů pedagoga je nyní zajišťována prostřednictvím podpůrných opatření nebo na základě definice § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,  o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (modul C rozvojového programu).

Dotační a rozvojové programy – základní přehled a kontakty

Program   zodpovídá  
Asistenti pedagoga pro zdravotně postižené (církevní a soukromé školy)   Jana Horáčková
e-mail: jana.horackova@msmt.cz  
Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné   Jana Horáčková
e-mail: jana.horackova@msmt.cz  
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních   Jana Horáčková
e-mail: jana.horackova@msmt.cz  
Vybavení škol kompenzačními pomůckami   Jana Horáčková
e-mail: jana.horackova@msmt.cz  
Speciální učebnice   Martina Landová
e-mail: martina.landova@msmt.cz  
Podpora integrace romské komunity   Anna Brychtová
email:  anna.brychtova@msmt.cz(marie.rauchova@msmt.cz)  
Sociálně znevýhodnění romští žáci SŠ a studenti VOŠ   Anna Brychtová
e-mail:  anna.brychtova@msmt.cz (marie.rauchova@msmt.cz)  
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování   Radka Heřmánková
e-mail: radka.hermankova@msmt.cz  
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji   Jana Horáčková
e-mail: jana.horackova@msmt.cz