Input:

Dotaz: Podpisy obou rodičů na žádosti o přijetí

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je povinnost na žádost o přijetí do mateřské školy podpisy obou zákonných zástupců?

Odpověď:

Danou problematiku upravuje zejména občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který v ustanovení § 876 říká, rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně