Aktuality

Dotační výzva MŽP

Na lepší zázemí pro venkovní výuku půjde čtvrt miliardy

Ministr Richard Brabec uvolnil ze Státního fondu životního prostředí ČR celkem 250 milionů korun na úpravu venkovních areálů a školních pozemků na zahrady v přírodním stylu.

CELÝ ČLÁNEK

 

 

Obsah

 

 

Profesionální a spolehlivý rádce při řešení každodenních aktivit, činností a úkonů při řízení MŠ a v pedagogické praxi.

On-line publikace určena:


Ředitelům škol
 pomůže neztratit se v obrovském množství povinné dokumentace, která se díky neustálým legislativním veletočům permanentně mění, poradí při řešení personalistických otázek a vedení kolektivu, ale také s výběrem asistenta pedagoga a všech formalit s tím spojených. Příručka nabízí ucelený přehled pravidel provozu a hygieny MŠ, ale nezapomíná ani na tolik důležitou prezentaci školy a péči o její rozvoj pomocí cyklu projektového plánování.

Pedagogům přináší metodické postupy pro výuku, praktické informace pro tvorbu ŠVP, pracovní listy ke stažení pro každodenní praxi. Poradí, jak se vypořádat s různými potřebami dětí v jednom kolektivu, ale také jak komunikovat s rodiči. V neposlední řadě nabízí i náhled do nových i alternativních trendů ve vzdělávání dětí.

Výhody on-line publikace:

 • je aktuální dle platné legislativy a mapuje celou oblast předškolního vzdělávání
 • obsahuje vzorové dokumenty a učební materiály (pracovní listy) ke stažení a okamžitému použití v praxi
 • Odpovědní servis zdarma! Nevíte si rady s konkrétní situací? Napište nám, naši zkušení autoři Vám vypracují odbornou odpověď.

Pro přesnější zaměření na specifická témata je on-line publikace rozdělena do několika různých modulů. 

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Start

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy

Objednat modul start

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Projekty a komunikace

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy
 • Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
  • Projektové vzdělávání a praxe MŠ
  • Cyklus projektového plánování pro MŠ
  • Propagace školy na veřejnosti
 • On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ

Objednat modul projekty a komunikace

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Speciální pedagogika

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy 
 • Asistent pedagoga
  • Trend inkluzivního vzdělávání a definice asistenta pedagoga
  • Koncepční materiály v oblasti vzdělávání
  • Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Postup školského poradenského zařízení při stanovování podpůrných opatření
  • Doporučený postup při zavádění funkce asistenta pedagoga
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – získání podkladů k zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Administrativní zajištění funkce asistenta pedagoga – žádost
  • Ekonomické zajištění funkce asistenta pedagoga
  • Odborná kvalifikace a osobnostní předpoklady asistenta pedagoga
  • Ekonomické zabezpečení asistenta pedagoga a osobního asistenta
  • Pracovněprávní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Souhlas se zřízením pozice asistenta pedagoga
  • Pozice a pracovní náplň asistenta pedagoga – katalog prací
  • Metodické vedení asistenta pedagoga
  • Týmová spolupráce pedagogických pracovníků
  • Kontakt asistenta pedagoga se zákonnými zástupci
  • Úskalí a podněty při zavádění pozice asistenta pedagoga
 • Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ
  • Přehled legislativních úprav
  • Metodická podpora – dokumenty
  • Bezpečnost dětí mladších 3 let
  • Hygiena a stravování dvouletých dětí
  • Zdraví a první pomoc
  • Vývoj řeči a logopedická prevence

Objednat modul speciální pedagogika

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Komplet

Pokud chcete mít všechny informace pohromadě, objednejte si modul komplet. Jeho součástí jsou všechna výše zmíněná témata. Předejdete tak tomu, že budete nějakou z informací postrádat. Tento modul obsahuje kompletní knihy:

 • Mateřská škola v praxi
 • Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
 • On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ
 • Asistent pedagoga
 • Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ

Objednat modul komplet

Na portál msvpraxi.cz se můžete také registrovat bez objednávky

S registrací získáte:

 • přístup k vybraným aktuálním článkům a vzorovým dokumentům, připravených odborníky k dané tématice a s garancí obsahové i formální správnosti
 • Budete mít k dispozici plná aktuální znění vybraných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání
 • Můžete v rámci odpovědního servisu pokládat dotazy, odpoví Vám zkušení odborníci z dané oblasti. Odpovědní servis je zpoplatněn.
 • Hledaný text snadno naleznete pomocí fulltextového vyhledávání
 • upozornění na nově přidané doporučené postupy či texty a jejich aktualizace jsou pravidelně zasílána do Vaší e-mailové schránky
 • Informace na portále jsou vždy aktuální.
 • Jedna registrace Vám umožní přístup k dalším odborným informacím na ostatních portálech nakladatelství Verlag Dashöfer (např. www.du.czwww.infoportal.cz, www.skolaprofi.cz...)

Registrovat ZDARMA