Aktuality

Pozor akce! 

Modul MŠ v praxi - Komplet za cenu Start - 3 060 Kč!
Bližší info zde.

Moduly portálu MS v praxi:

1. MŠ v praxi – Start

Mateřská škola v praxi

Roční předplatné: 3 060 Kč bez DPH


2. MŠ v praxi – Projekty a komunikace

Mateřská škola v praxi
Kroky úspěšného projektu v MŠ
On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ

Roční předplatné: 4 320 Kč bez DPH


3. MŠ v praxi – Speciální pedagogika

Mateřská škola v praxi
Asistent pedagoga
Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ

Roční předplatné: 4 320 Kč bez DPH


4. MŠ v praxi – Komplet

Mateřská škola v praxi
Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ
Asistent pedagoga

Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ

Roční předplatné: 4 860 Kč bez DPH

 

 

Obsah

 

 

Profesionální a spolehlivý rádce při řešení každodenních aktivit, činností a úkonů při řízení MŠ a v pedagogické praxi.

On-line publikace určena:


Ředitelům škol
 pomůže neztratit se v obrovském množství povinné dokumentace, která se díky neustálým legislativním veletočům permanentně mění, poradí při řešení personalistických otázek a vedení kolektivu, ale také s výběrem asistenta pedagoga a všech formalit s tím spojených. Příručka nabízí ucelený přehled pravidel provozu a hygieny MŠ, ale nezapomíná ani na tolik důležitou prezentaci školy a péči o její rozvoj pomocí cyklu projektového plánování.

Pedagogům přináší metodické postupy pro výuku, praktické informace pro tvorbu ŠVP, pracovní listy ke stažení pro každodenní praxi. Poradí, jak se vypořádat s různými potřebami dětí v jednom kolektivu, ale také jak komunikovat s rodiči. V neposlední řadě nabízí i náhled do nových i alternativních trendů ve vzdělávání dětí.

Výhody on-line publikace:

 • je aktuální dle platné legislativy a mapuje celou oblast předškolního vzdělávání
 • obsahuje vzorové dokumenty a učební materiály (pracovní listy) ke stažení a okamžitému použití v praxi
 • Odpovědní servis zdarma! Nevíte si rady s konkrétní situací? Napište nám, naši zkušení autoři Vám vypracují odbornou odpověď.

Pro přesnější zaměření na specifická témata je on-line publikace rozdělena do několika různých modulů. 

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Start

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy

Objednat modul start

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Projekty a komunikace

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy
 • Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
  • Projektové vzdělávání a praxe MŠ
  • Cyklus projektového plánování pro MŠ
  • Propagace školy na veřejnosti
 • On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ

Objednat modul projekty a komunikace

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Speciální pedagogika

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy 
 • Asistent pedagoga
  • Trend inkluzivního vzdělávání a definice asistenta pedagoga
  • Koncepční materiály v oblasti vzdělávání
  • Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Postup školského poradenského zařízení při stanovování podpůrných opatření
  • Doporučený postup při zavádění funkce asistenta pedagoga
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – získání podkladů k zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Administrativní zajištění funkce asistenta pedagoga – žádost
  • Ekonomické zajištění funkce asistenta pedagoga
  • Odborná kvalifikace a osobnostní předpoklady asistenta pedagoga
  • Ekonomické zabezpečení asistenta pedagoga a osobního asistenta
  • Pracovněprávní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Souhlas se zřízením pozice asistenta pedagoga
  • Pozice a pracovní náplň asistenta pedagoga – katalog prací
  • Metodické vedení asistenta pedagoga
  • Týmová spolupráce pedagogických pracovníků
  • Kontakt asistenta pedagoga se zákonnými zástupci
  • Úskalí a podněty při zavádění pozice asistenta pedagoga
 • Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ
  • Přehled legislativních úprav
  • Metodická podpora – dokumenty
  • Bezpečnost dětí mladších 3 let
  • Hygiena a stravování dvouletých dětí
  • Zdraví a první pomoc
  • Vývoj řeči a logopedická prevence

Objednat modul speciální pedagogika

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Komplet

Pokud chcete mít všechny informace pohromadě, objednejte si modul komplet. Jeho součástí jsou všechna výše zmíněná témata. Předejdete tak tomu, že budete nějakou z informací postrádat. Tento modul obsahuje kompletní knihy:

 • Mateřská škola v praxi
 • Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
 • On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ
 • Asistent pedagoga
 • Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ

Objednat modul komplet

Na portál msvpraxi.cz se můžete také registrovat bez objednávky

S registrací získáte:

 • přístup k vybraným aktuálním článkům a vzorovým dokumentům, připravených odborníky k dané tématice a s garancí obsahové i formální správnosti
 • Budete mít k dispozici plná aktuální znění vybraných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání
 • Můžete v rámci odpovědního servisu pokládat dotazy, odpoví Vám zkušení odborníci z dané oblasti. Odpovědní servis je zpoplatněn.
 • Hledaný text snadno naleznete pomocí fulltextového vyhledávání
 • upozornění na nově přidané doporučené postupy či texty a jejich aktualizace jsou pravidelně zasílána do Vaší e-mailové schránky
 • Informace na portále jsou vždy aktuální.
 • Jedna registrace Vám umožní přístup k dalším odborným informacím na ostatních portálech nakladatelství Verlag Dashöfer (např. www.du.czwww.infoportal.cz, www.skolaprofi.cz...)

Registrovat ZDARMA