dnes je 15.7.2024

Input:

Zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební době

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.13 Zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební době

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne ............. s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, pracujete v naší škole jako .............. (dále jako „pracovní smlouva“). V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce tří měsíců.

Tímto Vám oznamuji, že v souladu s ustanovením  § 66 ZP  rušíme pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy ve zkušební době, a to ke dni ...............

Dovoluji si Vás tímto požádat o odevzdání všech pracovních pomůcek, které jste převzal za účelem výkonu práce, nejpozději do .................

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a jsem s pozdravem,

.................................................

zaměstnavatel

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

V .................... dne ..................

................................................

zaměstnanec

Komentář:

Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou sjednat v pracovní smlouvě  zkušební dobu . Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance (viz  § 33 odst. 3 ZP ). Zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, případně v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec nastoupí do práce a teprve např. druhý den po nástupu (po dni, který byl sjednán jako den nástupu do

Nahrávám...
Nahrávám...