dnes je 13.4.2024

Input:

Výpověď dohody o pracovní činnosti

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.18
Výpověď dohody o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Vážený pane,

na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne ................ s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, pracujete v naší škole jako .............. (dále jako "Dohoda o pracovní činnosti“).

Vzhledem ke skutečnosti, že již dále nemáme zájem na dalším pokračování výkonu činnosti na základě Dohody o pracovní činnosti, vypovídáme tímto v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), Dohodu o pracovní činnosti. Dohoda o pracovní činnosti bude zrušena uplynutím 15denní výpovědní doby ode dne doručení této výpovědi k Vašim rukám.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a jsem s pozdravem,

........................................

zaměstnavatel

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto

Nahrávám...
Nahrávám...