dnes je 19.7.2024

Input:

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.1 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

JUDr. Hana Poláková

K provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině vydalo ministerstvo vyhlášku č. 350/2021 Sb. účinnou od 1.10.2021.

Vyhláška upravuje standardy kvality péče (obsah je uveden v příloze č. 1 vyhlášky). Hodnotí se jednotlivá kritéria body, přičemž se za každé kritérium započtou

 1. 2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
 2. 1 bod, jestliže kritérium je splněno dobře,
 3. 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

Standardy kvality péče se považují za splněné, je-li za každé kritérium započten alespoň 1 bod.

Dále vyhláška upravuje provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí. Poskytovatel je povinen zajistit pro dětskou skupinu do 12 dětí

 • nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.

 • Vyčlenit samostatnou místnost určenou k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost”). Plocha denní místnosti musí činit nejméně 3 m2 na jedno dítě.

 • Pro zajištění odpočinku dětí musí být denní místnost vybavena lehátky, dětskými postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské skupině.

 • Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin musí být provedena nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.

 • Součástí vybavení denní místnosti musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Pro dětskou skupinu nejvýše 4 dětí poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel vyčlení prostor, který není součástí denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

Poskytovatel zajistí odpovídající hygienické zařízení vybavené pro dětskou skupinu. Tím se rozumí

 1. nejvýše 4 dětí 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou,
 2. od 5 do 12 dětí 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a dále, je-li v této dětské skupině nejvíce 6 dětí, 1 dětským záchodem a 1 umyvadlem, a je-li v této dětské skupině více než 6 dětí, 2 dětskými záchody a 2 umyvadly.

Jsou-li v dětské skupině do 12 dětí děti mladší 3 let, poskytovatel zajistí též odpovídající počet dětských nočníků, přebalovací pult a krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití.

Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou.

Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo každé dítě musí mít vlastní látkový ručník umístěný tak, aby se vzájemně látkové ručníky nedotýkaly. Výměna látkových ručníků musí být provedena jednou za týden, v případě potřeby ihned.

Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a musí být vybaveno 1 záchodem a 1 umyvadlem napojeným na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou.

Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel

 1. zajistí
  1. prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a odtokem vody, nebo
  2. v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné technické vybavení zajištující přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a odtok vody, které je umístěno tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a
 2. zajistí prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek mimo dosah dětí.

Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být prováděn úklid

 1. denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
 2. denně vynášením odpadků,
 3. denně umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
 4. denně větráním,
 5. nejméně jednou týdně umytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,
 6. nejméně dvakrát ročně umytím oken a dveří včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
 7. nejméně dvakrát ročně prostřednictvím celkového úklidu všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, a je-li to možné, též hraček,
 8. jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji malováním.

Čisté a použité ručníky a lůžkoviny musí být skladovány odděleně. Ručníky a lůžkoviny musí být skladovány ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

Určen je rozsah úklidu prostor dětské skupiny po ukončení jiných činností, jsou-li prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mimo provozní dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, poskytovatel ihned po ukončení těchto jiných činností zajistí úklid prostor dětské skupiny. V těchto případech je třeba

 1. setřít všechny podlahy a povrchy na vlhko, podle potřeby s následnou povrchovou dezinfekcí, u koberců vyčištěním vysavačem,
 2. vynést odpadky,
 3. umýt umyvadla, záchody a dětské nočníky za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
 4. vyvětrat prostor.

Nezamezí-li poskytovatel v době, kdy jsou prostory pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině využívány k jiným činnostem, než je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, používání vlastních látkových ručníků dětí, které navštěvují dětskou skupinu, je poskytovatel povinen zajistit výměnu látkových ručníků ihned po skončení této činnosti.

Vyhláška v ustanovení § 8 upravuje výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku. Uvádí je v příloze č. 2

Nahrávám...
Nahrávám...