dnes je 19.7.2024

Input:

Úloha pedagoga ve vytváření pozitivního obrazu školy

8.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2 Úloha pedagoga ve vytváření pozitivního obrazu školy

Bc. Lenka Polášková

Řada pedagogů vnímá v praxi jako problémové klima pedagogického týmu. Velice často právě týmy mateřských škol vykazují specifika a problémy vycházející z ryze ženského kolektivu. Pro zaměstnance školy je klíčovou osobností ředitelka školy. Její vize, schopnosti řešit problémy na pracovišti, komunikace se zaměstnanci, rodiči i veřejností se významnou měrou podílejí na atmosféře celé školy.

 

Problémové aspekty pedagogických týmů

Příklady:

 • vzájemná komunikace mezi pedagogy a provozními zaměstnanci;

 • absence času pohovořit si vzájemně o problémech a společně navrhovat možnosti řešení (pedagog x pedagog; pedagog x vedení školy; pedagog x provozní zaměstnanec);

 • rozdílné názory pedagogů v oblasti výchovně vzdělávacích strategií;

 • konfliktní situace vyvolané vlivem věkového rozdílu;

 • „nadmíra” administrativy.

 

Problémové aspekty vycházející ze zátěžových situací praxe mateřské školy

Příklady:

 • Rodiče jsou vůči pedagogům i škole značně kritičtí.

 • V očích veřejnosti prestiž učitelského povolání značně poklesla. Pedagogové jsou často nuceni obhajovat svá rozhodnutí, své přístupy i strategie.

 • Klesá status učitele ve společnosti.

 • Nízká podpora mateřských škol ze strany zřizovatelů.

 • Nízká podpora mateřských škol ze strany MŠMT (oblast grantových výzev, finanční podpora).

 • Vysoké počty dětí ve třídách neumožňují plně aplikovat individuální přístup k dětem.

 • Absence specializovaných vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast školského managementu pro pedagogy, nikoli pouze vedoucí pracovníky ve školství. Zejména oblast komunikačních dovedností, propagace školy a řešení krizových situací na pracovišti.

 

Klima pedagogického týmu jako zrcadloPodmínky školské praxe jsou čím dál složitějšínáročnější. Prostředí mateřských škol se mění, stejně jako nároky na zaměstnance předškolních zařízení. Proto je nutné, aby pedagogičtí pracovníci mateřských škol rozšiřovali své kompetence v oblasti komunikačních dovedností, předcházenířešení krizových situací, vycházejících z pedagogické praxe.

Klima týmu školy má jednoznačně vliv na obraz celé organizace na veřejnosti.

Dobré klima školy poznáme podle toho, že jsou vztahy mezi pedagogy založeny na vzájemném pochopení, úctě, respektu, komunikaci, pomoci a snaze druhé chápat i v situacích, kdy mám jiný názor.

Naopak nepříznivé klima školy je zřejmé v případech projevů negativismu, individualismu, napětí, vzájemnéá neochot\ spolupracovat, nedůvěry k vedení školy.

Důležitým faktorem pozitivního klimatu pedagogického týmu jsou jasně nastavená pravidla, na nichž by se měli všichni společně dohodnout formou otevřené diskuse, kterou moderuje ředitelka školy.

Nahrávám...
Nahrávám...