dnes je 15.7.2024

Input:

Ukázka zpracování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

22.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.38 Ukázka zpracování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Lenka Polášková

Každý zaměstnanec má povinnost účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a rozvoj pedagogických kompetencí včetně ověření znalostí. Uvedená školení organizuje zaměstnavatel na pracovišti nebo zaměstnavatel vysílá zaměstnance na školení organizovaná externími společnostmi. Pedagogický pracovník je navíc povinen se dále se vzdělávat v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Obsah plánu

Dlouhodobé cíle plánu dalšího vzdělávání, vychází zejména:

 • Z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru.

 • Z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi.

 • Z potřeby mít kvalitně připravené pedagogy pro přípravu a realizaci školního vzdělávacího programu, z potřeby zajistit vhodné předpoklady pro uplatnění inkluzivního vzdělávání.

 • Z potřeby mít připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu (všeobecně řízení).

 • Z potřeby vytvořit vhodné podmínky pro inkluzi.

 • Z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými e metodickými postupy.

 • Z potřeby průběžného dalšího vzdělávání nepedagogických zaměstnanců.

Dlouhodobé cíle plánu dalšího vzdělávání:

 • Dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu.

 • Ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními technologiemi.

 • Mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského managementu a řízení.

 • Zajistit odbornost pedagogů pro inkluzivní vzdělávání.

Počet pedagogických pracovníků:

Učitelé:

Asistenti pedagoga:

Nahrávám...
Nahrávám...