dnes je 27.9.2022

Input:

Učitelský stres

1.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

801
Učitelský stres

Bc. Lenka Polášková

Učitelský stres

Z údajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii jasně vyplývá, že je stres druhým nejčastějším psychosociálním problémem. Až 90 % lidí zažije stres minimálně dvakrát týdně. Odolnost vůči stresu je jednou z oblastí, na které se v rámci výběrových řízení či přijímacích pohovorů zaměřují zástupci organizací a firem. Jak je tomu však v oblasti mateřských škol? Zátěžových situací v pedagogické praxi jednoznačně přibývá, proto problematika učitelského stresu nabývá stále více na významu.

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

1. Stres v lidském životě

 • Definice stresu a jeho projevy

 • Stresory

 

2. Učitelský stres

 • Učitel a myšlenkový stresor

 • Zvládání stresové zátěže

 • Pedagogický tým a stres

Stres v lidském životě

a) Definice stresu a jeho projevy

Stres označujeme jako stav, kdy je náš organismus vystaven mimořádným podmínkám – stresorům. Organismus je nucen nastartovat a udržovat obranné reakce a tedy rovnováhu organismu a předejít tak poškození či smrti.

Pojem stres vychází z anglického stress (napětí, namáhání, tlak).

 

Typologie stresu (Bártová, 2011):

Distres

Negativně působící stres, reakce na náročné, stresové situace.

Eustres

Kladně působící stres, který můžeme označit jako stres triumfu, úspěchu, vynaloženého úsilí, úspěchu.

 

Nepříznivá se pro člověka stává situace, kdy se „běžný” stres mění v distres.

Signály distresu (Bártová, 2011):

 • Třes končetin

 • Pocity slabosti

 • Zvýšené pocení

 • Bolest hlavy

 • Bolesti břicha

 • Problémy s rozhodováním

 • Podrážděnost

 • Problémy s lidmi v okolí

 • Sklon k depresi

 • Zapomnětlivost

 • Pocity úzkosti

 • Snížený sexuální apetit

 • Problémy se spánkem

 • Nechutenství nebo naopak sklony k přejídání

 • Zvýšená citlivost a emočnost

 • Nutkání uzavírat se do sebe

Obvykle stresu samotnému předchází dlouhodobá frustrace, například z neřešeného problému. Odolnost vůči frustracím i stresu se individuálně u osob liší.

Stres však zásadním způsobem ovlivňuje výkonnost. Aby pedagog skutečně všestranně plnil svou profesi, musí být perfektně připraven. To žádá koncentraci a sebedůvěru.

 

Projevy stresu v životě (Bártová, 2011):

Fáze I. Poplachová reakce

 • akutní reakce těla na působení stresu

 • dochází k vyplavení adrenalinu a noradrenalinu do těla

 • dochází ke zrychlení tepu, dechu, rozšíření zornic, husí kůži…

V první fází je nejdůležitější rozpoznat, co je stresorem.

Fáze II. Rezistence

 • nebyl odstraněn původ stresu – stresor

 • dochází ke zvýšené zátěži organismu

 • v případě neodstranění stresoru hrozí vysoké riziko deprese

Fáze III. Vyčerpání

 • hrozí riziko deprese, úzkostná porucha, různé typy psychosomatických poruch

 

Tabulka životních událostí dle Holmes-Raheho, které jsou vysoce stresové

 
Životní událost Body
1. Úmrtí životního partnera 100
2. Rozvod 73
3. Rozchod s manželským partnerem 65
4. Pobyt ve vězení 63
5. Úmrtí člena rodiny 63
6. Vážný úraz či onemocnění 53
7. Sňatek 50
8. Propuštění ze zaměstnání 47
9. Usmíření s manželským partnerem 45
10. Odchod do důchodu 45
11. Závažná změna zdravotního stavu 44
12. Těhotenství 40
13. Sexuální problémy 39
14. Nový člen rodiny – dítě 39
15. Závažné změny v zaměstnání 39
16. Změny v oblasti financí 38
17. Úmrtí blízkého přítele 38
18. Změna zaměstnání 37
19. Závažné problémy s partnerem 35
20. Půjčka 31
21. Vypovězení půjčky 30
22. Změna odpovědnosti v zaměstnání 29
23. Odchod dětí z domova 29
24. Problémy s rodiči partnera 28
25. Významný životní úspěch 26
26. Změny v zaměstnání partnera 26
27. Zahájení či ukončení docházky do školy 26
28. Změny v oblasti životního standardu 25
29. Změna návyků 24
30. Konflikty s nadřízenými 23
31. Změna pracovních podmínek 20
32. Změna bydliště 20
33. Zkouška ve škole 20
34. Změna návyků v oblasti trávení dovolené 19
35. Změna v oblasti náboženského cítění 19
36. Změna společenského statusu 18
37. Změna v oblasti spánku 16
38. Změna v oblasti stravování 15
39. Dovolená 13
40. Dopravní přestupek 11

Vyhodnocení:

300 bodů /rok

 • nízká odolnost proti stresu

 • zvýšené riziko onemocnění až 80 %

150–199 bodů/rok

 • riziko onemocnění až 50

Nahrávám...
Nahrávám...