dnes je 16.8.2022

Input:

Terminologie v oblasti operačních programů

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1
Terminologie v oblasti operačních programů

Bc. Lenka Polášková

Operační program

  • Operační programy jsou strukturovány do různých tematických oblastí, například zaměstnanost. Liší se dle krajů. V této souvislosti se můžeme setkat s termínem „region soudržnosti”. V operačních programech najdeme podrobný popis toho, jakým způsobem čerpat prostředky ze strukturálních fondů, kdo jich konkrétně může využívat a jakým způsobem. Zásadním hlediskem je tzv. programovací období, neboť je striktně definováno orgány Evropské unie, jakých cílů a priorit má členská země v uvedeném období dosáhnout.

Národní operační programy:

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

3. Operační program Zaměstnanost, řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

4. Operační program Doprava, řídí Ministerstvo dopravy ČR.

5. Operační program Životní prostředí, řídí Ministerstvo životního prostředí ČR.

6. Integrovaný regionální operační program, řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řídí Magistrát hlavního města Prahy.

8. Operační program Technická pomoc, řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

9. Operační program Rybářství 2014–2020, řídí Ministerstvo zemědělství ČR.

10. Operační program rozvoje venkova, řídí Ministerstvo zemědělství ČR.

ZDROJ: < http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/popis-operacnich-programu >

V programovém období 2014–2020 jsou realizovány nové programy, které financují Evropské strukturální a investiční fondy (ESF). Proces probíhá souběžně!

ZDROJ: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy>

Operační programy v gesci školství:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Víceletý operační program pro programové období 2014–2020.

Nahrávám...
Nahrávám...