dnes je 22.7.2024

Input:

Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáků

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8
Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáků

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

U zákonných zástupců žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poměrně běžné, že se do kontaktu s asistentem pedagoga dostávají častěji než do kontaktu s učitelem – ve srovnání s učiteli mají asistenti na kontakt s rodiči žáka často více času, v některých oblastech podpory mají asistenti k žákům také blíže než učitelé a mají potřebu informaci o těchto formách podpory s rodiči žáka sdílet.

Intenzivní kontakt mezi asistentem a rodiči žáka je běžný zejména u žáků s těžšími formami zdravotního postižení – u těch asistent často pomáhá žákovi i v oblasti sebeobsluhy, pohybu a využití kompenzačních pomůcek a v souvislosti s těmito formami podpory asistent často potřebuje být i v častějším kontaktu s rodiči žáka. Vedle osobní komunikace v těchto případech mnohdy probíhá i písemný kontakt, při kterém asistent pedagoga pravidelně stručně reportuje důležité informace rodičům například formou záznamu v komunikačním sešitu nebo e-mailem.

U žáků se sociálním znevýhodněním zase někdy školy a učitelé využívají podporu asistenta pedagoga i pro navázání komunikace s těmi rodiči žáků, kteří se za běžných okolností škole spíše vyhýbají. V některých takových případech pak asistenti třeba i docházejí za rodiči žáků do jejich domácího prostředí a potřebnou komunikaci s nimi zajišťují přímo v lokalitách, kde rodiny žáků žijí.

Jakkoli mohou být asistenti pedagoga v kontaktu s rodiči žáků více než sami učitelé, pro praxi je důležité, že i v oblasti komunikace s rodiči by měl mít učitel rozhodující slovo – měl by to být tedy učitel, který asistentovi zadává, co přesně je potřeba rodičům žáka vyřídit. Zároveň by pak učitel měl mít o probíhající komunikaci s rodinou žáka přehled; asistent by tedy měl učitele pravidelně informovat o tom, zda se mu podařilo rodiče žáka kontaktovat, co přesně s nimi řešil a jaká byla zpětná vazba ze strany rodičů žáka.

V některých případech je v praxi také potřeba, aby asistent pedagoga nastavil rodičům žáka jasné hranice pro vzájemnou komunikaci. Zejména u některých žáků s těžším zdravotním postižením získají občas rodiče žáka mylnou představu o tom, že asistent je tam výhradně pro jejich dítě a pro ně, a mají pak tendence se na asistenta obracet (častěji telefonicky, ale někdy i osobně) kdykoli se jim to zrovna hodí. V takovém případě je vhodné, aby si asistent pedagoga nastavil jasně dané možnosti kontaktu, např. ve formě přesně vymezených konzultačních hodin pro rodiče žáka nebo žáků.

Někdy se v souvislosti se vznikem pozice asistenta pedagoga v dané třídě objevují také pochybnosti o roli asistenta u rodičů „běžných” žáků (tedy žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb). Tyto pochybnosti lze nejlépe rozptýlit tak, že třídní učitel přizve asistenta pedagoga na třídní schůzky, kde rodičům všech žáků třídy pozici asistenta pedagoga řádně vysvětlí. Němec a Květoňová (2018) v tomto směru doporučují také zvát tyto rodiče „běžných” žáků do školy na vyučování tak, aby měli možnost vidět, že asistent představuje skutečně efektivní pomoc pro práci učitele se všemi žáky dané

Nahrávám...
Nahrávám...