dnes je 15.6.2024

Input:

Souhrnné informace k personálním podporám (platí pro oba typy výzev)

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.5
Souhrnné informace k personálním podporám (platí pro oba typy výzev)

Bc. Lenka Polášková

Školní asistent: 0,1/měsíc

Školní speciální pedagog: 0,1/měsíc

Školní psycholog: 0,5/měsíc

Sociální pedagog: 0,1/měsíc

Školní kariérový poradce: 0,1/měsíc – ZŠ

Chůva: 0,1/měsíc – MŠ

Obecně: kvalifikační požadavky musí být splněny nejpozději v den nástupu !

Pozice školního asistenta

 • Je nepedagogický pracovníků

 • Rozsah úvazku 0,1/měsíc

 • Ve škole musí být minimálně 3 žáci ohrožení školním neúspěchem po celou dobu realizace šablon (až do výše 1,0 úvazku školního asistenta).

Požadovaná kvalifikace: Totožná jako u asistenta pedagoga (dle § 20, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Rekvalifikační kurz není relevantní.

Vyjímky:

Lze využít § 22 odst. 6 ZPP a jeho výklad ČŠI.

V takovém případě musí ředitel školy prokázat skutečnou snahu o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka. To znamená doložit min. 1 inzerát a min. 1 kontakt na úřad práce) – min. 30 dnů před zaměstnáním nekvalifikovaného pracovníka. Nekvalifikovaný pracovník musí získat kvalifikaci do roka od nástupu na danou pozici pro účely výzvy.

Hlavní oblast činnosti školního asistenta ve škole:

 • Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo něj.

 • Poskytuje podporu v rodině, spolupracuje s rodiči, ...

 • Pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit, při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti žáka.

Pozice školního speciálního pedagoga

 • Je pedagogický pracovník.

 • Rozsah úvazku 0,1/měsíc

 • Ve škole musí být nejméně 3 žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně po celou dobu realizace šablon.

 • Kvalifikace musí odpovídat § 18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, a dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Okruhy činností školního speciálního pedagoga:

 • Diagnostikuje SVP žáků, vytváří podmínky pro začleněn žáků

 • Spolupracuje na vedení dokumentace v oblasti speciálních, vzdělávacích potřeb, na úrovni tříd a školy.

 • Podporuje aktivity pro zlepšení spolupráce rodiny a školy.

Pozice školního psychologa

 • Je pedagogický pracovník.

 • 0,5/měsíc (pouze 1 psycholog při jakémkoliv úvazku)

 • Ve škole musí být minimálně 3 žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně po celou dobu realizace šablon.

Kvalifikace: dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, a dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Okruhy činností:

 • Diagnostikuje SVP žáků, vytváří podmínky pro začlenění žáků.

 • Poskytuje konzultace žákům.

 • Spolupracuje na

Nahrávám...
Nahrávám...