dnes je 15.7.2024

Input:

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy

Datum konání: 18.9.2024, 15:00 -16:00, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z toho žáci a studenti odnesli i něco navíc?

Pozor, virtuální realitu by neměly používat děti do 12 let! Pokud tedy zvažujete zapojení virtuální reality do výuky, je třeba počítat s věkovým omezením.

Když jsme našim zákazníkům nabídli první webinář o virtuální realitě, nečekali jsme tak velký zájem ze strany škol. I na další téma v naší nabídce se hlásili účastníci ze škol. Proto jsme připravili webinář

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
MŠ vzdělávání | MŠ komplet
Předplatné

On-line knihovna novinek

nebo přihlásit.

Profesionální a spolehlivý rádce při řešení každodenních aktivit, činností a úkonů při řízení MŠ a v pedagogické praxi.

Pro přesnější zaměření na specifická témata je on-line publikace rozdělena do několika různých modulů. 

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Start

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy

Objednat modul start

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Vzdělávání

 • Pravidelné on-line semináře 
  • pro pedagogické pracovníky
  • pro ředitele škol
 • Videozáznamy on-line seminářů
  • pro snazší orientaci rozdělené do krátkých kapitol
 • Aktuální právní předpisy pro oblast školství

Objednat modul vzdělávání

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Projekty a komunikace

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy
 • Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
  • Projektové vzdělávání a praxe MŠ
  • Cyklus projektového plánování pro MŠ
  • Propagace školy na veřejnosti
 • On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ

Objednat modul projekty a komunikace

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Speciální pedagogika

 • Mateřská škola v praxi
  • Legislativa v oblasti předškolní výchovy
  • Školní vzdělávací programy, hodnocení a evaluace
  • Řízení mateřské školy
  • Osobnost pedagoga
  • Inovace a trendy ve výchově a vzdělávání
  • Osobnost dítěte
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zdraví a bezpečnost v mateřské škole
  • Provoz a hygiena v Mš
  • Základy školského managementu – rozvoj školy
  • Vzorové dokumenty
  • Pracovní listy 
 • Asistent pedagoga
  • Trend inkluzivního vzdělávání a definice asistenta pedagoga
  • Koncepční materiály v oblasti vzdělávání
  • Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Postup školského poradenského zařízení při stanovování podpůrných opatření
  • Doporučený postup při zavádění funkce asistenta pedagoga
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – získání podkladů k zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Administrativní zajištění funkce asistenta pedagoga – žádost
  • Ekonomické zajištění funkce asistenta pedagoga
  • Odborná kvalifikace a osobnostní předpoklady asistenta pedagoga
  • Ekonomické zabezpečení asistenta pedagoga a osobního asistenta
  • Pracovněprávní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Souhlas se zřízením pozice asistenta pedagoga
  • Pozice a pracovní náplň asistenta pedagoga – katalog prací
  • Metodické vedení asistenta pedagoga
  • Týmová spolupráce pedagogických pracovníků
  • Kontakt asistenta pedagoga se zákonnými zástupci
  • Úskalí a podněty při zavádění pozice asistenta pedagoga
 • Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ
  • Přehled legislativních úprav
  • Metodická podpora – dokumenty
  • Bezpečnost dětí mladších 3 let
  • Hygiena a stravování dvouletých dětí
  • Zdraví a první pomoc
  • Vývoj řeči a logopedická prevence

Objednat modul speciální pedagogika

Obsah modulu Mateřská škola v praxi – Komplet

Pokud chcete mít všechny informace pohromadě, objednejte si modul komplet. Jeho součástí jsou všechna výše zmíněná témata. Předejdete tak tomu, že budete nějakou z informací postrádat. Tento modul obsahuje kompletní knihy:

 • Mateřská škola v praxi
 • Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
 • On-line kurz 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ
 • Asistent pedagoga
 • Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ

Objednat modul komplet

Na portál msvpraxi.cz se můžete také registrovat bez objednávky

S registrací získáte:

 • přístup k vybraným aktuálním článkům a vzorovým dokumentům, připravených odborníky k dané tématice a s garancí obsahové i formální správnosti
 • Budete mít k dispozici plná aktuální znění vybraných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání
 • Můžete v rámci odpovědního servisu pokládat dotazy, odpoví Vám zkušení odborníci z dané oblasti. Odpovědní servis je zpoplatněn.
 • Hledaný text snadno naleznete pomocí fulltextového vyhledávání
 • upozornění na nově přidané doporučené postupy či texty a jejich aktualizace jsou pravidelně zasílána do Vaší e-mailové schránky
 • Informace na portále jsou vždy aktuální.
 • Jedna registrace Vám umožní přístup k dalším odborným informacím na ostatních portálech nakladatelství Verlag Dashöfer (např. www.du.czwww.infoportal.cz, www.skolaprofi.cz...)

Registrovat ZDARMA

On-line publikace určena:


Ředitelům škol
 pomůže neztratit se v obrovském množství povinné dokumentace, která se díky neustálým legislativním veletočům permanentně mění, poradí při řešení personalistických otázek a vedení kolektivu, ale také s výběrem asistenta pedagoga a všech formalit s tím spojených. Příručka nabízí ucelený přehled pravidel provozu a hygieny MŠ, ale nezapomíná ani na tolik důležitou prezentaci školy a péči o její rozvoj pomocí cyklu projektového plánování.

Pedagogům přináší metodické postupy pro výuku, praktické informace pro tvorbu ŠVP, pracovní listy ke stažení pro každodenní praxi. Poradí, jak se vypořádat s různými potřebami dětí v jednom kolektivu, ale také jak komunikovat s rodiči. V neposlední řadě nabízí i náhled do nových i alternativních trendů ve vzdělávání dětí.

Výhody on-line publikace:

 • je aktuální dle platné legislativy a mapuje celou oblast předškolního vzdělávání
 • obsahuje vzorové dokumenty a učební materiály (pracovní listy) ke stažení a okamžitému použití v praxi
 • Odpovědní servis zdarma! Nevíte si rady s konkrétní situací? Napište nám, naši zkušení autoři Vám vypracují odbornou odpověď.
Nahrávám...
Nahrávám...