dnes je 30.6.2022

Input:

Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti komunikačních strategií

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

501
Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti komunikačních strategií

Bc. Lenka Polášková

Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti komunikačních strategií

S pojmem „komunikační strategie” se v současné době můžeme setkat převážně v oblasti marketingu, obchodu a služeb. Své místo však nachází také v oblasti školství. Vedoucí pracovník, dnes neznamená „pouze” výborný učitel a vychovatel, ale také přinejmenším dobrý manažer, protože také oblast preprimárního školství žádá znalosti v oblasti propagace a rozvoje školy.

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

1. Komunikační prostředí mateřské školy

  • Úvod do problematiky

  • PR mateřské školy

  • Interaktivní komunikace

 

2. Komunikační strategie v pedagogické praxi

  • Komunikační strategie: učitel a dítě

  • Komunikační strategie a rodič dítěte se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)

Komunikační prostředí mateřské školy

a) Úvod do problematiky

Komunikační strategie se stávají nedílnou součástí našeho života. Verbálně i neverbálně komunikujeme se svým okolím. V rámci termínu komunikační strategie se můžeme setkat také s označením „marketingová a komunikační strategie”. Špičky v oblasti manažerských dovedností jsou si dnes vědomy zásadní role komunikační strategie v rámci firem. Pouze firma s dokonalým systémem komunikačních strategií se může stát úspěšnou. Problematika komunikačních strategií dnes již však nezasahuje pouze do oblasti firem a obchodu, ale také do oblasti školství. Zvyšují se nároky na obecný rozvoj předškolních zařízení a i zde se setkáváme s dalším okruhem komunikačních strategií. Jedná se zejména o strategie zaměřené na komunikaci mezi pedagogem, dítětem a rodičem.

Definice marketingu: Philip Kotler definuje marketing, který s komunikačními strategiemi úzce souvisí, jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jedinci, ale také skupiny uspokojují své potřeby a přání. Vznik a plánování marketingu je určen dle několika na sebe navazujících kroků ( Cooper, J.; Lane. P.;1999):

  • Koncepce marketingové strategie → firma, v našem případě škola, by se měla snažit porozumět požadavkům rodičů a široké veřejnosti;

  • Marketingový mix → produkt – cena – distribuce (možnosti definování oblasti propagace školy, výrobků, vzdělávacích aktivit apod.);

  • Marketingový plánovací proces → podrobný přehled a plán aktivit, které budou směřovat ke stanovenému cíli. Prioritně se může jednat nejen o prodej například výrobků dětí, ale také o cílenou propagaci školy;

  • Marketingové nástroje → techniky, nástroje, které slouží k plánování a rozhodování;

Situace: Pedagogická porada

Učitelka MŠ: „Paní ředitelko, na konci školního roku se potýkáme s řadou materiálů, které děti za celý školní rok vytvořily, co s tím?”

Ředitelka MŠ: „A tak já nevím, Janičko, nechám to na vašem rozhodnutí. Dejte to děckám domů, nebo, kdo to nebude chtít, tak to hoďte do popelnice, hlavně ať s tím není moc starostí!”

Učitelka MŠ: „Paní ředitelko, na konci školního roku se potýkáme s řadou materiálů, které děti za celý školní rok vytvořily, co s tím?”

Ředitelka MŠ: „Děkuji za zajímavý podnět, Jano. Navrhuji po celý školní rok dětské práce shromažďovat a vytvořit ucelený systém portfolií, ze kterého budeme moci čerpat, pro případy soutěží, například v oblasti dětského výtvarného projevu. Myslím, že zajímavé by mohlo být také

Nahrávám...
Nahrávám...