dnes je 15.7.2024

Input:

Psychosomatika jako klíč k (ne)moci dítěte

17.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:04

Tělo, mysl a šířeji duše člověka jsou úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují, jsou jeden celek. Jak ovlivňuje psychosomatika chování dítěte? Jaký má vliv na (ne)moc dítěte? Proč má psychosomatika zásadní vliv na adaptaci dítěte v mateřské škole, vznik extrémních forem separační úzkosti a jaká rizika hrozí při nesprávném přístupu pedagoga a dětí se záchvaty vzteku?

Kapitoly videa

Na on-line semináře se dozvíte:

 • Jak definovat psychosomatiku.
 • Příčiny vzniku psychosomatických obtíží u dětí předškolního věku a příčiny jejich vzniku.
 • Jak pracovat s intervencí v případě psychosomatických obtíží.
 • Jakým způsobem spolupracovat s rodiči dítěte.
 • Jaké existují typologie záchvatů vzteku u dětí a jak na ně efektivně reagovat.
 • Jak ovlivňuje trauma dítěte jeho chování a prožívání.

Obsah on-line semináře:

 • Definice psychosomatiky.
 • Nejčastější problémy dětí předškolního věku.
 • Rizika bagatelizace psychosomatických obtíží u dětí.
 • Separační úzkost a adaptace dítěte v mateřské škole.
 • Extrémní projevy separační úzkosti.
 • Spolupráce rodiny a školy – sdílení příkladu dobré praxe
 • Záchvaty vzteku u dětí.
 • Typologie záchvatu vzteku u dětí.
 • Komunikace-spolupráce-eliminace záchvatů vzteku.

On-line seminář je určen pro:

 • Pedagogiclé pracovníky zařízení předškolní výchovy a vzdělávání (učitelky, asistenti pedagoga).
 • Pedagogy přípravných tříd základních škol.
 • Vychovatele dětských domovů.
 • Rodiče.
 • Pracovníky dětských skupin.
 • Zájemce o uvedené téma.

Na tomto školení se můžete setkat s pojmy jako:

Psychosomatika, nemoc, psychosomatika u dětí, psychosomatika, psychosomatické obtže, separační úzkost, záchvaty vzteku u dětí, psychosomatika školení, psychosomatika seminář

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.

Nahrávám...
Nahrávám...