dnes je 15.7.2024

Input:

Priority ČŠI oblasti kvality pedagogického sboru

3.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.4 Priority ČŠI oblasti kvality pedagogického sboru

Mgr. Lenka Polášková

Jádrem kvalitní školy jsou kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, profesně zdatní, přistupující k dětem s respektem, vstřícní, profesionálně vystupující, podporující rozvoj odpovědnosti u dětí, uvědomující si vlastní odpovědnost, otevření výměně zkušeností, konstruktivně spolupracující s kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti.

Hlavní kritéria oblasti kvality pedagogického sboru v mateřské škole

1) Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně.

Pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona; tuto odbornost, stejně jako další zákonné požadavky, mohou doložit příslušnými doklady. Z dostupných dokumentů i z individuálních projevů pedagogů je patrné, že svoji odbornost aktivně využívají pro vykonávání kvalitní práce s dětmi.

2) Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s dětmi, rodiči a kolegy vstřícný, respektující přístup.

Pedagogové komunikují s dětmi zdvořilým a přátelským, empatickým a naslouchajícím způsobem. Za všech okolností reagují citlivě na sociální, emocionální, kognitivní a fyzické potřeby jednotlivých dětí. Dětem naslouchají a projevují vstřícnost, zájem a respekt ke každému z nich. Pedagogové jednají s rodiči dětí, kolegy a dalšími členy komunity s respektem, spolupráce funguje na základě

Nahrávám...
Nahrávám...