dnes je 15.7.2024

Input:

Přihláška k předškolnímu vzdělávání

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.103 Přihláška k předškolnímu vzdělávání

Mgr. Lenka Polášková

Vzor
PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

I. Název mateřské školy:

Č.j.:                                                                                                                                              

Přijato dne:

Rozhodnutí přijetí/nepřijetí dítěte vydáno dne:

Dítě přijato: ano/ne

Odvolání zákonného zástupce: ano/ne.

 

*Vyplňuje mateřská škola.

II. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení dítěte:                                                                                       

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Národnost:

Mateřský jazyk:

Státní občanství:

 

*Vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

III. Údaje o zákonném zástupci dítěte

Jméno a příjmení zákonného zástupce:                                                                                        

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

 

*Vyplňuje zákonný

Nahrávám...
Nahrávám...