dnes je 13.4.2024

Input:

Petr a jeho život se souběžným postižením více vadami

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.3
Petr a jeho život se souběžným postižením více vadami

Andrea Švejkovská

Jmenuji se Andrea a již desátým rokem pracuji jako asistent pedagoga v základní škole speciální. Naše škola je detašovaným pracovištěm a tvoří ji pouze rehabilitační třídy. Nachází se v areálu denního stacionáře a je primárně určena pro jeho klienty. V naší škole se žáci mohou vzdělávat deset let. Poslední ročník si případně mohou rozdělit do dvou let, a tím si školní docházku prodloužit. Naši školu navštěvují žáci ve věku od 6 do 26 let, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Všichni jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů a školního vzdělávacího programu. Oproti běžné základní škole máme pouze pět předmětů a žáci jsou u nás hodnoceni slovně.

Vlastní náplní mé práce coby asistenta pedagoga je asistování žákům při výuce i při mimoškolních aktivitách, jako jsou výlety, návštěvy divadel, sportovní akce apod. Dále žákům pomáhám při stravování a osobní hygieně. Na starosti nemám pouze jednoho žáka, ale podle potřeby pracuji se všemi našimi žáky. Někteří z nich moji pomoc potřebují více a jiní zase méně.

Jeden z mých žáků, se kterým pracuji již mnoho let, se jmenuje Petr. Jeho diagnózou je souběžné postižení více vadami (dětská mozková obrna, expresivní porucha řeči, postižení zraku, středně těžké mentální postižení, epilepsie). Vzhledem k této komplikované diagnóze potřebuje osobní asistenci 24 hodin denně.

Z hlediska přijímání informací při výuce je pro Petra velmi důležitý sluch. Dobře si pamatuje zvuky, hlasy, miluje hudbu. Rád poslouchá zvukové nahrávky, aktivně se zapojuje při hudební výchově, zná texty písniček, zpívá, má dobrý rytmus. Petr je velmi komunikativní a sociálně zdatný chlapec. Rád si povídá o různých tématech nebo vypravuje o tom, co ho zajímá a co ho baví, rád se učí novým věcem. Pokud ale nezná odpověď na otázku, vymyslí si ji. Tak například, když jsme probírali ovoce a zeleninu a on si zrovna nemohl na žádné ovoce vzpomenout, po chvilce přemýšlení vyhrkl nadšeně slovo „rohlík”. Já jsem samozřejmě z jeho odpovědi tolik nadšená nebyla. Nebo při probírání našeho ptactva na otázku: „Který bílý pták s dlouhýma nohama chytá u vody žáby?” odpověděl „žaban”.

Petr má rád humor, je vtipný a s oblibou se sám sobě zasměje. Do školy chodí velmi rád, je pozitivní a s nadšením se zúčastňuje všech činností. Je rád, pokud je aktivně zapojen a má nějakou zodpovědnost nebo úkol. Začátky u něho však kvůli jeho pozdějšímu nástupu do školy byly mnohdy komplikované a obtížné. Petr nebyl zvyklý pracovat ve smyslu

Nahrávám...
Nahrávám...