dnes je 15.7.2024

Input:

Odvolání proti rozhodnutí

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.84 Odvolání proti rozhodnutí

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Vzor
ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR

prostřednictvím

Krajské hygienické stanice ………………………………………….

Dne:

Věc: Odvolání proti rozhodnutí ze dne:

č.j.:

Výše citovaným rozhodnutím mi byla podle § ................. zákona č…………………………uložena pokuta

Nahrávám...
Nahrávám...