dnes je 15.7.2024

Input:

Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.4
Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Mgr. Martin Kaplán

Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.

Právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání je žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním zaručeno školským zákonem. Jedním z cílů koncepce společné části maturitní zkoušky je umožnit zdravotně znevýhodněným osobám konat zkoušku takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich handicapu na výsledek zkoušky.

Osoby s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) jsou zařazeny do jedné ze 4 kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do jedné ze 3 skupin podle míry požadovaných uzpůsobení.

  • - tělesné postižení (TP),
  • - zrakové postižení (ZP),
  • - sluchové postižení (SP),
  • - specifické poruchy učení a ostatní (SPUO).

Žáci s PUP MZ mají podle závažnosti svého postižení nebo znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy testových

Nahrávám...
Nahrávám...