dnes je 13.4.2024

Input:

Nový dotaz

18.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,jsem zakladatelkou soukromé mateřské školy a základní školy. Zajímalo by mne, zda jakožto soukromník si mohu smlouvu s pedagogy upravit dle vlastního uvážení nebo zda musím plně respektovat školský zákon?

a)

Jde mi například o délku dovolené - ráda bych se řídila klasickým zákoníkem práce, kde je délka dovolené stanovena na 20 pracovních dnů.

b)

Také mi jde o pracovní dobu a stanovení přímé a nepřímé pedagogické činnosti.

c)

Pokud po mně učitel požaduje placené studijní volno, musím to jakožto soukromník respektovat?

d)

Dále by mne zajímalo, zda mám právo v případě nemoci učitele mu tyto dny plně proplatit, ale odečíst je potom právě ze dnů placené dovolené. Fiančně to vyjde nastejno, ale ulehčí mi to administraci ohledně výplat.Děkuji,Pavla Hajian

Odpověď:

Školský zákon se vztahuje na všechny školy, školská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele. Musí být tedy respektován i  zakladateli soukromých škol. Nicméně ne všechna problematika zmiňovaná v dotazech je upravena školským zákonem. I v tomto případě musím konstatovat, že zákoník práce platí pro všechny zaměstnavatele, stejně tak i pro všechny školy a školská zařízení platí speciální právní úprava některých pracovně právních institutů daná zákonem o pedagogických pracovnících (zde s výjimkou volna na samostudium).

a)

Délku dovolené upravuje ustanovení § § 213 zákoníku práce, které v odstavci 3 v případě pedagogických pracovníků stanoví délku dovolené 8 týdnů v kalendářním roce, v případě ostatních zaměstnanců činí výměra dovolené podle odstavce 1 citovaného ustanovení 4 týdny v kalendářním roce. Odchýlit se od této právní úpravy se lze pouze v případě délky dovolené u nepedagogických pracovníků, a to v jejich prospěch. Lze tedy dát delší než 4 týdenní dovolenou v kalendářním roce například provozním a správním zaměstnancům ve škole.

 

b)

Pracovní dobu a dobu odpočinku upravuje ustanovení § 78 až 100 zákoníku práce. Rozsah přímé pedagogické činnost upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství. Nevztahuje se

Nahrávám...
Nahrávám...