dnes je 4.12.2023

Input:

Nový dotaz

25.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud dochází k ukončení předškolního vzdělávání dohodou,je nutné uvést vzdání se práva na odvolání?

Podléhá tato dohoda o ukončení předškolního vzdělávání správnímu řízení?

Odpověď:

Ustanovení § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje důvody, pro které může ředitel mateřské školy ukončit předškolní vzdělávání: jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

Nahrávám...
Nahrávám...