dnes je 15.7.2024

Input:

Náplň práce asistenta pedagoga poskytujícího individuální podporu při výchově a vzdělávání (AP jako podpůrné opatření)

21.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8 Náplň práce asistenta pedagoga poskytujícího individuální podporu při výchově a vzdělávání (AP jako podpůrné opatření)

Bc. Lenka Polášková

NÁPLŇ PRÁCE

Vzor
Název školy:

Adresa:

Identifikační údaje školy:

Typologie pozice asistenta pedagoga, dle kvalifikačních předpokladů:

Jméno zaměstnance:

Datum narození:

Typ a rozsah úvazku:

Na základě pracovní smlouvy, ze dne:

Typologie asistenta pedagoga, dle pracovního poměru (po 1. 1. 2020): Asistent pedagoga, jako personální podpora – přiznané podpůrné opatření.

Na základě doporučení ze dne:

Platnost doporučení:

Rozsah působnosti AP, dle tříd:

Jména žáka/žáků, u kterých byl AP přiznán jako podpůrné opatření:

Asistent pedagoga zajišťuje:

V rámci činností souvisejícími s výchovně – vzdělávací, přímou pedagogickou činností

  • - Dohled nad přípravou pomůcek a učebnic na vyučování.
  • - Dohled nad žáky ve třídě/studijní skupině, v době nepřítomnosti učitele (nikoli suplování).
  • - Přípravu kompenzačních pomůcek/učebnic.
  • - Komunikaci s učitelem, ohledně specifik, vycházejících z konkrétního, vyučovacího předmětu.
  • - Dohled nad žákem/žáky, při přesunu v rámci školy (změny tříd a učeben, vyplývající z rozvrhu hodin).
  • - Podpora učitele při jednoduchých, administrativních úkonech.
  • - Dohled nad žákem/žáky při obědě.
  • - Dohled nad žákem/žáky při příchodu a odchodu do školy (zpravidla v šatně dětí).
  • - Dopomoc žákovi/žákům při oblékání (pokud je to nutné,
Nahrávám...
Nahrávám...