dnes je 3.10.2023

Input:

Náležitosti žádosti zákonného zástupce o vyhotovení individuálního vzdělávacího plánu

24.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.11
Náležitosti žádosti zákonného zástupce o vyhotovení individuálního vzdělávacího plánu

Bc. Lenka Polášková

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení (doporučení musí být písemně vyjádřeno ve zprávě a doporučení). O sestavení IVP musí písemně požádat školu zákonný zástupce dítěte. V současnosti vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nedefinuje ani neobsahuje podobu konkrétní předlohy žádosti zákonného zástupce o sestavení IVP. Je tedy plně v kompetenci školy, jakým způsobem si vyhotoví formulář či předlohu žádosti.

Vyhláška v § 3 odstavci 5 doslova definuje:

Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu,

Nahrávám...
Nahrávám...