dnes je 22.7.2024

Input:

Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu dítěte s mimořádným nadáním

23.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9 Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu dítěte s mimořádným nadáním

Bc. Lenka Polášková

Individuální vzdělávací plán dítěte s mimořádným nadáním může být uskutečňováno pouze za předpokladu, že vychází ze školního vzdělávacího programu školy a na základě závěrů z vyšetření ve školském poradenském zařízení. Důležitou součástí je taktéž vyjádření zákonného zástupce dítěte (žáka).

ZDROJ:
§ 28 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
§ 28 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

Dokument musí být součástí dokumentace dítěte a součástí školní matriky. Vypracovává jej ředitel školy ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dále zákonným zástupcem dítěte, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení zprávy či doporučení ze školského poradenského zařízení. Může být v průběhu školního roku doplňován a upravován.

Po vypracování seznámí škola s obsahem zákonného zástupce dítěte a všechny vyučující dítěte.

Komentář: Poskytovat vzdělávání dítěte (žáka) s mimořádným nadáním podle IVP je možno pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce podle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Nahrávám...
Nahrávám...