dnes je 5.12.2023

Input:

Nakládání s odpadem, úklid

11.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2
Nakládání s odpadem, úklid

MVDr. Michaela Pavelková

Nakládání s odpadem

Základním předpokladem pro dodržení pravidel bezpečného nakládání s použitými plenami v mateřské škole je zpracování a následné dodržování pokynů pro nakládání s odpady, které by měly být nezbytnou součástí provozního řádu zařízení stejně jako činnosti spojené s mytím, čištěním a dezinfekcí nočníků.

Vzhledem k předpokládanému malému množství inkontinenčních plen vznikajícímu v mateřské škole se doporučuje inkontinenční pomůcky zařadit pod katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, avšak za specifických podmínek. Podmínky pro zařazení pod katalogové číslo 18 01 04 stanoví, že osoby používající inkontinenční pomůcky nejsou nositeli infekčního onemocnění, že daný odpad neobsahuje infekční agens v množství, které by mohlo způsobit onemocnění člověka, a maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je nejvýše 3 dny.

Pod katalogové číslo 18 01 04 se zařazuje pouze odpad, který prokazatelně není kontaminován infekčním agens nebo jinými nebezpečnými látkami, a tříděný dekontaminovaný odpad. V případě, že jde o nemocné dítě nebo jsou delší intervaly odvozů, odpad musí být zařazen pod katalogové číslo 18 01 03 a skladován ve skladu odpadu o teplotě 3–8 °C nebo musí být dekontaminován. Rozhodnutí o zařazení musí zodpovědně provést na místě jeho vzniku původce odpadu, mateřská škola.

Manipulace s prádlem

S pobytem dvouletých dětí v mateřské škole může být spjatá častější výměna lůžkovin, která se běžně provádí nejméně jednou za tři týdny, eventuálně výměna ručníků běžně prováděná jedenkrát za týden.

Použité lůžkoviny se nesmějí třídit v pobytových místnostech

Nahrávám...
Nahrávám...