dnes je 27.9.2022

Input:

Metody a formy propagace školy

25.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Metody a formy propagace školy

Bc. Lenka Polášková

Public realitons, zkráceně „PR”, byl definován Institutem Public Relations již v roce 1978. Rozvíjet public relations na pracovišti směřuje ke zlepšování vzájemných vztahů mezi členy pedagogického týmu. Častým problémem mnoha škol je názorový nesoulad, vzájemná nevole, osočování a individualismus. A také problémy vyplývající ze specifik ryze ženského kolektivu. Pouze vzájemně spolupracující tým může rozvíjet public relations na veřejnosti, tedy podporovat a rozvíjet dobrý obraz školy a její image. Interní spolupráce a tedy systém public relations ve vnitřní struktuře školy, může být také špatný, pokud mu vedení školy nevěnuje pozornost, také vůbec žádný. A tím, zejména ve chvílích, kdy dochází ke konfliktním situacím na pracovišti, pedagogové týmově nespolupracují, si „uzavírají cestu” k dalším možnostem rozvoje. V extrémních případech může být přímo narušena důvěryhodnost školy. Důvěryhodnost školy je tvořena několika aspekty, spoluprací a prezentací týmu školy na veřejnosti, informačními kanály, možnostmi přístupu k informacím a osobností ředitelky školy.

U řady společností a firem v České republice se můžeme setkat s precizně vypracovanými systémy „PR”.

Kdo mívá dobré PR

Příklady:

  • soukromé společnosti a firmy;

  • organizace státní správy a samosprávy ( města, ministerstva atd.);

  • neziskový sektor;

  • církve;

  • slavné osobnosti;

  • vědecké instituce;

  • soukromé vzdělávací instituce;.

Na rozdíl od reklamy by mělo být systémově vytvořené „PR” důvěryhodné jak pro zaměstnance, tak zástupce širší veřejnosti a rodičů. Je totiž primárně založeno na základě reálných skutečností, informací a aktivit týmu školy a jejich prezentace. Mezi skutečným „PR” a reklamní kampaní jsou rozdíly. Reklamní kampaň je zpravidla záležitostí finančně náročnou a nemusí být zcela založena na skutečných informacích. Informace reklamních kampaní bývají prioritně vytvářeny na základě požadavků zadavatele, který si přeje reklamní kampaň uskutečnit a realizovat v předem dohodnuté podobě.

V systému public relations se organizace jako celek snaží o podporu vzájemných vztahů interního charakteru, tedy mezi zaměstnanci. Jejich vzájemnou motivaci, soulad, cestu za strategickými cíli školy, které si pedagogický tým stanovil, například na určité časové období.

Dále usiluje o podporu vztahů externího charakteru, tedy o modelaci vztahů mezi organizací, v našem případě školou a širší veřejností (rodiče, zájmové skupiny apod.).

Obrázek 1: Propojenost prostředků propagace v organizaci

Public relations interní → pedagogický tým → snaha o společné dosažení cílů spoluprací, motivací pedagogického týmu

Public relations externí → škola jako celek → její snaha o podporu, vytváření vztahů a udržování vztahů s širší veřejností (rodiče, zájmové skupiny…)

Dostupné z: <http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu>

Obrázek 2: Nástroje public relations ve škole

Kvalitní informační servis

Pravidlo č. 1

Dostupné a dosažitelné informace směřující ke členům pedagogického týmu.

Pravidlo č. 2

Dostupné a dosažitelné informace směřující k širší veřejnosti (rodiče dětí, obyvatelé města, zástupci zřizovatele apod.).

Speciální informační materiály

Zahrnují pravidelné zpracování informací o událostech v organizaci. Může jít o školní noviny, časopis, newsletter apod.

Zachycení významných událostí školy

Každá organizace má svou historii, která utvářela její směřování. V tomto směru je výhodou zaznamenávat významné události.

Obrázek 3: Propojení možností – příkladů aktivit, směřujících ke zlepšování obrazu školy na veřejnosti

Možnosti aktivit směřujících ke zlepšení obrazu školy na veřejnosti:

1) Pedagogický tým a vedení školy - efektivní komunikace v pedagogickém týmu

  • Zlepšení interní komunikace mezi zaměstnanci školy,

Nahrávám...
Nahrávám...