dnes je 13.4.2024

Input:

Kompetence a náplň práce školního asistenta

15.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6
Kompetence a náplň práce školního asistenta

Bc. Lenka Polášková

Školní asistent není na rozdíl od asistenta pedagoga pedagogickým pracovníkem. Školní asistent je osoba, která by ve škole měla koordinovat organizační podporu pedagogických pracovníků při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Například formou jednoduchých administrativních úkonů. Ideální formou je spolupráce asistenta pedagoga, školního asistenta a učitelů, případně speciálních pedagogů.

Je nutné si uvědomit, že školní asistent není poskytován jako podpůrné opatření ze strany školských poradenských zařízení. Jeho působení není schvalováno ze strany krajských úřadů ani prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho působení ve škole není vázáno na konkrétní dítě nebo žáka.

Školní asistent poskytuje podporu a součinnost rodiny a školy zejména v oblastech prevence školní neúspěšnosti u dětí a žáků v mateřských a základních školách. V mateřských školách se pak zaměřuje zejména u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou. Rozvíjí aktivity směřující k usnadnění přechodu z mateřské školy do školy základní. Důležitou součástí jeho náplně práce je realizace a organizace mimoškolních aktivit a spolupráce s rodinou.

Školní asistent může působit také přímo v rodinách, avšak pouze se souhlasem zákonných zástupců

Nahrávám...
Nahrávám...