dnes je 4.12.2023

Input:

Klíčové kompetence učitelky mateřské školy

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Klíčové kompetence učitelky mateřské školy

Bc. Lenka Polášková

Klíčové kompetence učitelky mateřské školy

Předškolní zařízení patří mezi významné instituce, které se podílejí na výchově a vzdělávání dětí. Přední odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie považují období předškolního věku za klíčové. Celkový vývoj ve společnosti ovlivňuje také v mateřských školách nastavení vztahů a komunikaci mezi rodiči, pedagogy a pedagogickými týmy škol. Aktuálně ve společnosti zaznamenáváme odchýlení norem, a to zejména vlivem nedostatku funkcí rodin, zvyšování ekonomických nároků na rodiny, obecně krize hodnot ve společnosti, negativního výkladu svobody a ztráty přirozených bariér ve výchově dětí. Tyto faktory nesporně ovlivňují celkové klima škol. Zvyšuje se také tlak na obecný rozvoj předškolních zařízení.

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

1. Obecná povaha pedagogických kompetencí v mateřské škole

 • Požadavky na oblasti rozvoje předškolních zařízení

 • Klíčové oblasti pedagogických dovedností

 • Sociálně psychologická povaha pedagogických dovedností

 • Motivace v práci

 

2. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka

 • Manažer a řízení

 • Typologie vedoucích pracovníků

 • Vedoucí pracovník a kompetence

 • Vedoucí pracovník a sebereflexe

Obecná povaha pedagogických kompetencí v mateřské škole

Bc. Lenka Polášková

1.5.2015

Obecná povaha pedagogických kompetencí v mateřské škole

a) Požadavky na oblasti rozvoje předškolních zařízení

Příklady požadavků na oblasti rozvoje předškolních zařízení:

 • kvalifikovaný, pedagogický tým

 • rozšiřování nabídky zájmových aktivit pro děti

 • integrace cizích jazyků do výchovně – vzdělávacího procesu mateřské školy

 • požadavky na alternativní metody a formy práce s dětmi

 • kladný přístup k alternativním pedagogikám

 • schopnost vytvářet projekty mezinárodního charakteru

 • rozšiřování nabídky mimoškolních aktivit

 • podpora inkluzivního vzdělávání

 • profesionální prezentace škol na veřejnosti

 • otevřená komunikace s rodiči

 • příklady „dobré praxe”

Mimo jiné proto, patří v současné době výkon profese pedagoga mateřské školy mezi profese náročné a vysoce zátěžové. Zejména s přihlédnutím na požadavky v oblastech vědomostí, dovedností a celkově schopností učitele. V praxi se setkáváme s celou řadou zátěžových situací, se kterými by si měl umět pedagog – profesionál poradit.

Příklady:

 • specifická zátěž často ryze ženského kolektivu

 • požadavky na multikulturní integraci

 • různorodost kolektivu dětí

 • problematická komunikace s rodiči

 • požadavky na výkon profese z hlediska kvalifikačních předpokladů

 • další vzdělávání pedagogů

 • požadavky na individuální přístup

 • vysoké počty dětí ve třídách

 • nedostatek finančních prostředků na specializované pomůcky

 

b) Klíčové oblasti pedagogických dovedností

Proto by každý pedagog měl vždy mít na vysoké úrovni tři klíčové oblasti – povahy pedagogických dovedností:

 

1. Aktivitu

 • obecně chování na veřejnosti → pozitivní x negativní x autoritářské x apatické x impulzivní x perfekcionistické x asertivní.

 • vztah k dětem → aktivní x pasivní x rezignující x individuální.

 • zapojení do obecného rozvoje školy → aktivní x pasivní x apatické.

 • průběžné vzdělávání v oblastech vycházejících z požadavků pedagogické praxe → aktivní x pasivní x apatické.

A: Učitelka MŠ (pedagogická porada): „Paní ředitelko, rády bychom zakoupily do školy interaktivní tabuli.”

B: Ředitelka MŠ: „Zuzanko, co by s ní děti asi tak dělaly, když neumí číst a psát? Je to zbytečné. Co máte dál?”

A: Učitelka MŠ: Mlčí. Po pedagogické poradě je však rozčílená.

A: Učitelka MŠ (pedagogická porada): „Paní ředitelko, rády bychom zakoupily do školy interaktivní tabuli.”

B: Ředitelka MŠ: Zuzanko, co by s ní děti tak dělaly, když neumí číst a psát? Je to zbytečné. Co máte dál?

A: Učitelka MŠ: „Samozřejmě, chápeme váš postoj, paní ředitelko, obecně toto povědomí panuje. Rády bychom vás s kolegyněmi seznámily s výsledky studie o využitelnosti interaktivní tabule v mateřských školách, které ji již využívají. Bylo by možné si na toto téma udělat schůzku a o detailech si pohovořit….?”

B: Ředitelka MŠ: „To je zajímavá informace, děkuji za inspiraci, v závěru porady si dohodneme možný termín.”

 

2. Znalosti

 • poznatky týkající se oblasti předškolní pedagogiky;

 • poznatky týkající psychologie (zejména oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie);

 • znalost kurikula;

 • znalost vhodných výchovných postupů;

 • znalost faktorů, které mohou ovlivňovat výsledek výchovného působení;

A: Ředitelka MŠ: „Lucie, u Daniela Chovance mají rodiče podezření na ADHD, prosím, připravte jim zprávu pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Požadavky na termín vám upřesní rodiče.

B: Učitelka MŠ (absolventka): „Proč já, paní ředitelko? To jsme ve škole nebrali, ať to udělá Lída!”

 

A: Ředitelka MŠ: „Lucie u Daniela Chovance mají rodiče podezření na ADHD, prosím, připravte jim zprávu pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.”

B: Učitelka MŠ (absolventka): „Proč já, paní ředitelko? To jsme ve škole nebrali, ať to udělá Lída!”

A: Ředitelka MŠ: „Myslím, že by bylo naopak přínosné, abyste zprávu připravila vy. Bude to užitečné pro vaši praxi v budoucnu. Pokud si nejste jistá, požádejte některou ze zkušenějších kolegyň o konzultaci, určitě vám rády pomohou. Koneckonců, každý z nás někdy začínal…”

B: Učitelka MŠ: „Dobře paní ředitelko, pokusím se zvládnout to nejprve sama a výslednou zprávu budu konzultovat před předáním rodičům s Lídou.”

 

3. Rozhodování

 • celkově schopnost pružného rozhodování v problémových situacích.

 • schopnost rozhodování v rámci plánování a přípravy.

 • schopnost rozhodování v přímé pedagogické

Nahrávám...
Nahrávám...