dnes je 4.12.2023

Input:

Jak se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala

12.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:48:11

Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Ukážeme si, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Kapitoly videa

Cíle on-line semináře:

  • vyjmenovat příležitosti, třídní pravidla přispívají k inkluzi
  • vlastními slovy popsat, jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo
  • pojmenovat, jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly
  • nastavit kritéria pro posuzování třídních pravidel
  • analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel
  • popsat, co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy
  • popsat, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel
  • navrhnout, jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly

 

Lektor

Mgr. Jiří Hruška

Mgr. Jiří Hruška

Zaměřuje se především na diferenciaci a individualizaci výuky, konstruktivismus, metody a formy aktivního učení, skupinovou práci a kooperativní učení, projektové vyučování, formativní hodnocení, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj klíčových kompetencí. Vedle lektorské činnosti se věnuje facilitaci, individuální podpoře učitelů (mentoring, konzultace ap.) a publikační činnosti.

KOO.pdf 0.26 MB
TP.pdf 1 MB
motivace.pdf 0.67 MB
Nahrávám...
Nahrávám...