dnes je 25.2.2024

Input:

Dotaz: Uznání vysokoškolského studia

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Učitelka mateřské školy získala vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice kód B7507 ve studijním oboru Sociální patologie a prevence, kód (KKOV)7502R008. Opravňuje toto studium a bakalářský titul k platovému postupu do vyšší třídy , když to není přímo studium pro učitelství pro mateřské školy?

Odpověď:

Podle ustanovení  § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. V nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,  díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, 2.16.01 UČITEL, je v 8. platové třídě uveden druh práce:

                1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

V 9. platové třídě:

  1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

A v 10. platové třídě:

  1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

K posouzení správnosti stanovení platové třídy poslouží pracovní náplň, která bude obsahovat jeden z výše uvedených druhů prací. Na takto stanovenou platovou třídu nemá vliv dosažený stupeň vzdělání. Ten ovlivňuje odpočty let praxe rozhodné pro stanovení platového stupně.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, stanoví v § 2 kvalifikační předpoklady pro jednotlivé platové třídy.

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo

Nahrávám...
Nahrávám...