dnes je 19.7.2024

Input:

Dotaz: Úplata za předškolní vzdělávání u integrovaných dětí

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o radu ohledně úplaty za předškolní vzdělávání. Platí úplatu zákonný zástupce dítěte s 4. stupněm PO (integrované dítě s DMO)?

Odpověď:

K Vašemu dotazu sděluji následující:

Úplatu za vzdělávání a školské služby upravuje ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Výši úplaty v případě obecní mateřské školy stanoví ředitel školy. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 (zejména děti z rodin v hmotné nouzi) a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 (děti s mentálním,

Nahrávám...
Nahrávám...