dnes je 27.9.2022

Input:

Dotaz: Snižování počtu dětí ve třídě MŠ

25.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o odpovědi na dotazy ohledně snižování počtu dětí ve třídě z důvodu přijímání dvouletých dětí.Podle §2 vyhlášky o předškolním vzdělávání se při zařazení dítěte s podpůrným opatřením (viz odst. 5) nebo dítěte mladšího 3 let (viz odst. 6) nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje. V odstavci 3 je uvedený počet 24 dětí.Výjimka zřizovatele z nejvyššího počtu dětí

Na webu msvpraxi.cz jsem našla odpověď JUDr. Polákové, že "výjimka se uplatňuje, pokud přijímáte běžné děti bez speciálních vzdělávacích potřeb a ve věku 3 a více let. (https://www.msvpraxi.cz/onb/33/dotaz-pocty-deti-ve-tride-s-dvouletymi-detmi-uniqueidgOkE4NvrWuO20ob2ww1uw-WV1OfLW25EpLpGVMy1prA/?query=V%FDjimka%20se%20uplat%F2uje%2C%20pokud%20p%F8ij%EDm%E1te%20b%EC%BEn%E9%20d%ECti%20bez%20speci%E1ln%EDch%20vzd%ECl%E1vac%EDch%20pot%F8eb%20a%20ve%20v%ECku%203%20a%20v%EDce%20let.&serp=1)Školský zákon hovoří o možnosti udělit výjimku z nejvyššího počtu dětí (§23 odst. 5) v případě, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pokud tuto kvalitu vzdělávací činnosti i podmínku bezpečnosti a ochrany zdraví ředitel zajistí, může výjimku uplatnit i přesto, že jsou ve třídě vzdělávány děti mladší tří let? Resp. jakým předpisem je vyloučena možnost udělit výjimku a zároveň

Nahrávám...
Nahrávám...