dnes je 4.12.2023

Input:

Dotaz: Překrývání pracovní doby u pedagogických pracovníků

16.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,prosím o odpověď na tyto dotazy

1. Jak je to s překrýváním pracovní doby u pedag.pracovníků MŠ 2,5 hodiny. Podle jaké vyhlášky? Poraďte jak máme řešit tento problém: v jedné třídě slouží jedna učitelka na 31 hod.přímé práce týdně a ředitelka na 15 hod. přímé práce týdně.Je i v tomto případě nutné překrývání a jak to v praxi provést.Děkuji za odpovědˇ.

2.v předškolní třídě máme dítě s převažujícím stupněm PO 3,jedná se o chlapce s dg.:Prader-Willi syndrom,lehká mentální retardace.AP má schválen počet hodin 40 ,stupeň 4.

Musíme snižovat počet dětí ve třídě o 2,nebo postačí o 1 dítě, neboť se nejedná přímo o mentální postižení.Děkuji za odpověď.

S pozdravem Jana Gruntová,ředitelka

Odpověď:

Ad1)

Ministerstvo školství  mládeže a tělovýchovy vydalo Opatřením č.j. MŠMT-22405/2016-2 ze dne 11. 8. 2016 upravený Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1. 9. 2016. Mateřské školy jsou povinny uvést své školní vzdělávací programy do souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. 9. 2017. Upravený rámcový vzdělávací program počítá s překrýváním učitelek mateřské školy v rozsahu 2,5 hodiny denně. S ohledem na stanovenou délku provozu a rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků to znamená vždy nárůst potřeby pedagogických pracovníků spolu s nárůstem finančních prostředků. Krajské úřady k této skutečnosti přihlédly již při stanovování křivky funkční závislosti při tvorbě normativů. Ne vždy v dostatečné výši. S dalším posílením se počítá při přepočtu rozpočtu od září tohoto roku, kdy budou rozpouštěny finanční rezervy. Vše je však odvislé od výše disponibilních zdrojů. Řada mateřských škol bude muset komunikovat i se zřizovatelem, zda jim

Nahrávám...
Nahrávám...