dnes je 15.7.2024

Input:

Dotaz: předškolní vzdělávání ve více MŠ

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Který Zákon či Vyhláška stanoví, zda dítě MŠ může navštěvovat MŠ každý týden v jiné budově MŠ, a to: týden v hlavní budově a druhý týden v druhé budově, která je detašovaným pracovištěm MŠ. IČ platí pro obě budovy a výkazy se dělají také za každou budovu zvlášť.

Vím, že to lze v případě, když dítě navštěvuje jeden týden naší MŠ ve městě Valašské Meziříčí a druhý týdne v jiné městě (např. jeden týden ve VM a druhý týden např. V Rožnově), jde to i takto?

Odpověď:

Podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy mimo jiné rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud má mateřská škola více pracovišť, více tříd, rozhoduje o zařazení dítěte do třídy konkrétního pracoviště školy. V tomto případě je limitován kapacitou školy a kapacitou pracoviště určenými

Nahrávám...
Nahrávám...