dnes je 19.7.2024

Input:

Dotaz: Podmínky navyšování kapacity MŠ při přijímání cizinců

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné navýšit kapacitu MŠ v případě přijímání dětí /cizinců z Ukrajiny?

Dotaz:

Dobrý den, obracím se s dotazem týkajícím se kapacity mateřské školy. Je možné navýšit kapacitu MŠ v případě přijímání dětí /cizinců z Ukrajiny?

Odpověď:

  Dobrý den, děkuji za dotaz. Podle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel školy povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

  Třídu mateřské školy nelze naplnit na počet dětí vyšší, než je 28 dětí.

  Je však nutné vzít na zřetel také ustanovení vyplývající ze zákona č. 67/2022 Sb., tzv. „Lex Ukrajina.“ Konkrétně § 7. Školský zákon sice neumožňuje přijetí dítěte v případě plné kapacity školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí/žáků zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení), avšak v souvislosti s problematikou dětí/cizinců z Ukrajiny, byla stanovena nová pravidla pro navyšování kapacit v rejstříku škol a školských zařízení.

  V případě žádosti mateřské školy v souvislosti se vzděláváním o změnu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 149 školského zákona, jde-li o nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, se nevyžaduje stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu podle § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona. Rozhodnutí správního orgánu o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, v řízení podle věty první je účinné po dobu platnosti tohoto zákona, nepožádal-li žadatel o dobu kratší.

  Postup je tedy následující:

  • Pokud ředitelka spádové mateřské školy dítě/cizince z důvodu plné kapacity nepřijme, bezodkladně informuje o této situaci zřizovatele (jedná se o přijetí dítěte plnící povinné, předškolní vzdělávání).
  • Zřizovatel projedná s řediteli ostatních mateřských škol, které zřizuje, možnost přijetí dítěte v některé z těchto mateřských škol.

  Nahrávám...
  Nahrávám...